Sayıştay, Aydın Büyükşehir’i tescil etti: Güvenilir kurum!

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mali harcamalarını inceleyen Sayıştay, mali rapor ve tablolarının güvenilir olduğuna kanaat getirdi. Raporda muhasebe kayıtlarının tutulmasında bazı aksaklıkların bulunduğu kaydedildi. Raporda ayrıca Büyükşehir’in muaf olmasına rağmen elektrik tüketim vergisi ödediği ve bundan vazgeçmesinin gerektiğinin altı çizildi.

BELEDİYELER 03.12.2021, 11:11 03.12.2021, 18:46
Sayıştay, Aydın Büyükşehir’i tescil etti: Güvenilir kurum!

Sayıştay, Aydın Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı 2020 yılı denetim raporu açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın teftişleri ile gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bakanlığın denetimlerinden geçer not almasının ardından Sayıştay’dan da geçer not aldı.

KARLI BELEDİYE
Raporda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı denetim bütçesinin 810 milyon TL olduğu gider bütçesinin 625 milyon 822 bin TL olduğu kaydedildi. Bütçede 184.101.122 TL’lik ödeneğin iptal edildiği ve kalan 168.124 TL ödeneğin 2021 yılına aktarıldığı kaydedildi.

Sayıştay 2020 yılı raporunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak “2020 yılına ilişkin kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Raporda muhasebe kayıtları ile ilgili yapılan uyarılara yer verildi. Raporda kıdem tazminatı karşılıklarının hatalı muhasebeleştirilmesi, satın alınan bazı mal ve malzemelerin ilgili aktif hesaplar yerine Giderler Hesabı'na kaydedilmesi, bazı mal ve hizmet alımlarının muhasebeleştirilmesinde katma değer vergisi tutarının mal bedeline eklenmesi gerekirken indirim konusu yapılması, alımı yapılan bazı mal ve malzemelerle ilgili taşınır işlem fişlerinin düzenlenmemesi, 2020 yılı tahsilatlarının devreden ve cari yıl tahakkuklarına oranının düşük kalması ve bu tahakkuklar içinde zamanaşımına uğrayacak alacakların bulunması konusunda uyarı yapıldı.

ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ UYARISI
Diğer yandan belediyenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre Elektrik Tüketim Vergisi'nden muaf olunmasına rağmen ödeme yapıldığı tespitinde bulunuldu. Açıklamada “Kurumun bundan sonraki elektrik fatura ödemelerinde Elektrik Tüketim Vergisi’ni ödememek için gerekli işlemleri başlatmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

HABER: ENDER ALDANMAZ

BELEDİYE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)