Sayıştay raporunda ortaya çıktı: 'Sarı civciv' zarar yazdı!

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ve turizm tanıtım alanındaki iştiraklerinden Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 yılı Sayıştay Raporu’nda dikkat çeken detaylar yer aldı. Pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının ve yüzde 50 kuralının uygulandığı toplu ulaşımda 2019 yılına göre yüzde 33’lük zarara uğradığı tespit edildi. 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşen toplam zararının 58.738.333,73 TL belirtildi. Raporda şirket sermayesinin giderleri karşılamadığı ve şirketin ya fiilen sona erdirilmesi ya da genel kurula gidilmesi gerektiğinin altı çizildi.

BELEDİYELER 03.12.2021, 12:12 03.12.2021, 18:47
Sayıştay raporunda ortaya çıktı: 'Sarı civciv' zarar yazdı!

Büyükşehir’e ait  Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 yılı Sayıştay Raporu tamamlandı. Raporda kurum için “mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Raporda şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesinin 40.212.000,00 TL, geçmiş yıllar zararının 45.726.964,64 ve 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşen toplam zararının 58.738.333,73 TL belirtildi.

YÜZDE 33’LÜK DÜŞÜŞ
Şirketin esas faaliyet alanının toplu taşıma hizmeti olduğu kaydedilirken pandemi ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle ulaşım gelirlerinde düşüşe dikkat çekildi. Açıklamada “Şirketin son üç yılda zarar ettiği anlaşılmaktır. Bu durum, satış maliyetlerinin elde edilen gelirlerden daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 2020 yılında etkili olan Covid-19 nedeniyle taşınan yolcu sayısındaki azalma ve tedbir amaçlı %50 kapasiteyle taşıma yapılması 2020 yılındaki zararın miktarında etkili olmuştur. Ancak 2020 yılında gerçekleşen zarar 2019 yılına göre %33 oranında azalarak 19.534.677,16 TL’den 13.011.569,09 TL’ye gerilemiştir. Zararın bir önceki yıla göre azalmasında 2020 yılında  uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle azalan sefer sayıları etkili olmuştur” denildi.

YA FESİH YA GENEL KURUL
Rapordaki bulgulardan olan “Şirket sermayesinin 2/3’ünün karşılıksız kalma riskinin doğması” başlığında ise dikkat çeken detaylar yer aldı. Şirket sermayesinin giderleri karşılamadığı kaydedilen raporda şirketin ya fiilen sona erdirilmesi ya da genel kurula gidilmesi gerektiğinin altı çizildi. Raporda yapılan uyarıda “şirketin ödenmiş sermayesi 2019 sonunda 73.765.000,00 TL, 2020 yılı sonu itibariyle ise 88.515.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olacaktır. Sermayenin 88.515.000,00 TL olduğu kabul edildiğinde, Şirket sermayesinin 2/3’ü 59.010.000,00TL olmaktadır. 6102 sayılı Kanun hükmü gereğince, Şirketin uğradığı toplam zararın bu tutara erişmesi ve Genel Kurul tarafından bir karar alınmaması halinde Şirketin kendiliğinden fesih olma durumu ortaya çıkacaktır. Şirketin 2020 yılı sonundaki toplam zararının 58.738.333,73 TL olduğu düşünüldüğünde Kanun’da belirtilen sınıra çok yaklaşılmış olduğu görülecektir” denildi.

SGK’DAN CEZA GELDİ
Ayrıca kurumun şirketin, çalıştırdığı personellerinin SGK (Sosyal Güvelik Kurumu) primlerini zamanında yatırmaması nedeniyle gecikme zammı,  SGK’ya yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle de idari para cezası ödediği tespit edildiği belirtildi.

SPONSORLUK UYARISI
Raporda ayrıca kurumun zarar etmesine karşın ilde bulunan voleybol takımı, amatör futbol kulübüne sponsor olması konusu da ele alındı. Raporda “Şirketin kuruluşundan bu yana her yıl zarar etmesine rağmen sponsorluk anlaşmaları yapılırken fayda / maliyet dengesinin gözetilmediği görülmüştür. Şirketin 2020 ve geçmiş yıl mali tabloları incelendiğinde, kurulduğu tarihten bu yana hiç kar etmediği ve her yıl zarar beyan ettiği görülmüştür. Şirketin zarar etmesindeki asıl etken Belediye Kanunu ile Belediyeye verilmiş olan şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetlerinin Belediye tarafından Şirkete devredilmesi ve kamu yararı ağır basan bu hizmetin genellikle zararına gerçekleştirilmesidir. Ancak Şirketin gider kalemlerine bakıldığında asli hizmetiyle ilgili olmayan bir takım harcamaların bulunduğu ve bu harcamaların Şirketin katlandığı zarar içinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’na göre Şirketin 2020 yılında pazarlama amacıyla yaptığı harcamaların toplamı 1.194.963,81 TL olarak görünmekte olup (KDV tutarı da eklendiğinde alınan hizmetin Şirkete maliyeti 1.395.000,00 TL ye çıkmaktadır) bu giderin tamamına yakını bir amatör spor kulübüyle yapılan sponsorluk anlaşması ile ilgilidir. Yapılan sözleşmeler incelendiğinde sponsorluk konusunun, Voleybol 1’inci liginde yer alan kulübün müsabakalarında, sahanın uygun görülen yerlerinde ve sporcuların formalarında Şirket isim ve logosuna yer verilmesi olduğu görülmüştür” denildi.

KANYON GÖLÜ’NDEN ÖRNEK VERİLDİ
Sponsorlukların kurum yararına bir gelir getirmediğini de kaydedilen raporda Bozdoğan’da bulunan Kanyon Gölü’ndeki gelir gider üzerinden örnek verildi. Açıklamada “alınan reklam hizmetinin fayda sağlayabileceği tek faaliyet konusu tekne ile turizm amaçlı yolcu taşımacılığı olacaktır. Şirket, Bozdoğan ilçesinde bulunan kanyon gölünde tekne turları düzenleyerek turistik faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirketin bu faaliyetlerden 2020 yılında elde ettiği brüt gelir yalnızca 149.974,58 TL olarak gerçekleşmiştir. (2020 yılında gelir düzeyinin düşük kalmasında yaşanan Covid- 19 salgını da etkili olduğu için gelir - gider karşılaştırması yapılmasında 2020 yılının baz alınması gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle 2019 yılı faaliyet sonuçlarına bakmakta yarar vardır. Buna göre 2019 yılında bahsedilen faaliyetlerden elde edilen toplam brüt gelir tutarı 873.860,15 TL olarak gerçekleşmiştir.) Görüldüğü gibi 2020 yılında yapılan reklam harcaması, hiçbir olumsuz durumun bulunmadığı 2019 yılında tekne turlarından elde edilen gelirin bile 1,5 katından daha fazladır. Şirketin sadece 2020 yılında 13.011.369,09 TL zarar ettiği göz önüne alındığında, yapılan sponsorluk anlaşması için ödenen bedelin, karşılaşılan zarar içinde önemli bir paya sahip olduğu görülecektir ki, bu tablonun fayda/maliyet değerlendirmeleri bağlamında olumsuz bir görüntü verdiği açıktır. Konuyla ilgili olarak Şirketin beyanında; reklam hizmeti alınmasıyla Şirket tarafından verilen hizmetin geniş kesimlere duyrulmasının amaçlandığı belirtilmiş ve kanyona olan ilginin artırılması yoluyla hem Şirket gelirlerinin yükselmesinin hem de bölgenin tanıtımının sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. Belediye şirketleri nitelikleri itibariyle birer ticaret şirketi olmalarının yanında kamu kaynağı kullanmaları nedeniyle ticari amaç güden diğer şirketlerden ayrılmaktadırlar. Bu şirketlerin amacı kar elde etmenin yanında kamu yararı bulunan hizmetlerin sunulmasını da sağlamaktır. Bu yönüyle Şirketin bölge tanıtımını sağlayacak reklam hizmetlerini almasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak alınan hizmet karşılığı sağlanan fayda da hizmet için katlanılan maliyetle orantılı olmak durumundadır. Zira bölge tanıtımını yapmak birincil olarak şirketin değil ilgili yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Sonuç olarak Şirketin reklam hizmeti almasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmekle birlikte bunun için yapılacak harcamalarda fayda/maliyet dengesinin gözetilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi. 

HABER: ENDER ALDANMAZ

BELEDİYE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)