banner25

banner24

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI BİLDİRGESİNDEN: GÖRÜŞ VE FİKİRLERİNİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VAR

Boğaziçi Üniversitesi’nin Öğrenci Hak ve Sorumlulukları bildirgesine göre öğrencilerin görüş, fikirlerini açıklama hakkı var. Ayrıca, öğrencilerin ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımına uğramayacağı da belirtiliyor.

GÜNDEM 09.02.2021, 10:44
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI BİLDİRGESİNDEN: GÖRÜŞ VE FİKİRLERİNİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VAR

Boğaziçi Üniversitesi’nin Öğrenci Hak ve Sorumlulukları bildirgesine göre öğrencilerin görüş, fikirlerini açıklama hakkı var. Ayrıca, öğrencilerin ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımına uğramayacağı da belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Rektör Melih Bulu’nun atanmasına karşı protestoları sürüyor. Türkiye’nin birçok iline de yayılan protestolar nedeniyle 10 öğrenci tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi’nin Öğrenci Hak ve Sorumlulukları bildirgesinde ise öğrencilerin görüş ve fikirlerini açıklama hakkı olduğu belirtiliyor. Bildirgede öğrencilerin hak ve sorumlulukları şöyle açıklanıyor:

-Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet çağrısı ve hakaret içermeden özgürce ifade edebilir. Öğrenciler, başkalarının ifade haklarına ve özgürlüğüne saygı -gösterir.

-Öğrenciler, inanç, din, dil, ırk, engel, cinsiyet ve cinsel yönelimler gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılamaz. Üniversite akademik ve idari personelinden ve diğer öğrencilerden saygı ve eşit muamele görür. Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz. Öğrenciler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı gösterir, başkalarına karşı onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Üniversite akademik ve idari personeline ve diğer öğrencilere saygılı davranır.

-Öğrenciler, her türlü şiddet ve tacizden (fiziksel, duygusal, cinsel) arınmış bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. Cinsel taciz ve buna bağlı olarak güç ve nüfuz kullanımı durumunda taciz gören kişinin başvurusu ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınır, Öğrenciler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulayamaz.

-Hakkının ihlal edildiğini düşündüğü akademik konularda ilgili bölüm/birim başkanına, diğer konularda ise Yazı İşleri Şube Müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Dekanlığı'na dilekçe ile başvurabilir ve hakkını arayabilir. Yasal süre içerisinde yanıt alma hakkına sahiptir.Herhangi bir nedenle suçlanan öğrencinin kendini savunma ve itiraz hakkı vardır. Öğrenci kendisi ile ilgili bilgilerin güncel ve doğru olmasından sorumludur. İlgili süreci takip eder.

Yorumlar (0)