Resmi Gazete'de bugün (23 Eylül 2021)

23 Eylül 2021 tarihli ve 31607 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararlar yönetmelikler ve tebliğler

GÜNDEM 23.09.2021, 08:39 23.09.2021, 09:20
Resmi Gazete'de bugün (23 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/18, K: 2021/38 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/9957 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2016/9076 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)