banner25

banner24

Aydın'dan İzmir'e günlük gidenler için muafiyet! Şartlar belli oldu

İzmir Valiliği, 17 gün sürecek tam kapanma ile ilgili olarak muafiyet listesini güncelledi. Buna göre, İzmir-Manisa ve İzmir-Aydın gibi komşu illere olan günlük işçi servislerinin izne tabi olmaksızın faaliyetin devam etmesi kararlaştırıldı. Sağlık çalışanlarının çocuklarının mağdur olmaması için sağlık tesislerinde bulunan kreşlerin açık kalacağı kararlaştırıldı. 9 Mayıs 2021 Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle çiçekçilere muafiyetler getirildi.

Gündem 29.04.2021, 21:58
Aydın'dan İzmir'e günlük gidenler için muafiyet! Şartlar belli oldu

Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma kararı bugün saat 19.00 itibariyle başladı. İzmir Valiliği, yerelde yaşanabilecek mağduriyetleri gidermek amacıyla yeni kararlar aldı.

GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Alınan kararlar şöyle:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesiyle valiliklere duyurulmuştur.

Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir.

Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, sağlık çalışanları ile başta kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde? muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı genelgesi doğrultusunda?

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan önceki genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgede muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’te sona ermesine,

2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunmasına,

3. e-­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarasının belirlenmesine ve iş yerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edilmesine,

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesinin düzenlenmesine,

4.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılmasına,

5. Başvuruda bulunacak çalışanın e­-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek­-1’de örneği sunulan görev belgesi formunun manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenmesine,

6. e­-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında?

İş yeri/firma yetkilisinin, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişinin ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu olmasına,

7. Düzenlenen görev belgesinin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulmasına ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmesine,

8. e-­başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergâhı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren iş yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanmasına,

9. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine ve faaliyet alanlarındaki iş yerlerinin/firmaların bilgilendirilmelerine ve kurallara uymaya teşvik edilmelerine,

10. Tam kapanma dönemi içerisinde asgarî personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek­-2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi”nin düzenlenmesine ve bu kapsamdaki kamu personelinin, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergâhla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmasına,

Sağlık Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 1695 sayılı yazısı gereğince;

11. Sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azamî dikkat edilerek sağlık tesislerinde bulunan kreşlerin açık tutulmasına,

12. Sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcılar için yetkili yönetici tarafından bakıcılık durumunu ortaya koyan ve Ek­-3’te örneği verilen “Çocuk-Hasta-Yaşlı Bakıcı İzin Belgesi”nin düzenlenmesine ve bu kapsamdaki bakıcıların, çalıştığı zaman dilimi içerisinde, sağlık çalışanının ikamet adresi ile bakıcının ikamet adresi arasındaki güzergâhla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmasına,

13. Sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların ulaşımında kolaylık sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ayrıca;


1-) İlimizde ikamet eden ancak çalıştıkları işyerlerinin farklı illerde olduğu ve işe günlük olarak geliş gidişlerin İzmir-Manisa ve İzmir-Aydın gibi sınır/komşu illere işçi servisleri ile gerçekleştirilen şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilmesine,

2-) Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetlerine devam edilebilmesine, bu kuruluşların İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapacakları başvurularla faaliyetlerinin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgilerinin bildirilmesine, şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlilerinin başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

3-) 9 Mayıs 2021 Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle çiçek satışı yapan işyerlerinin 8-9 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında açık olmasına ve vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilmelerine, çiçek satışı yapan işyerlerinin bu tarihlerde 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis hizmeti verebilmesine,

4-) İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2. Taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalıların durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulmasına,

5-) Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

6-) Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükelleflerinin, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

7-) İlimizdeki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerine dair iş ve işlemlerin 30.04.2021 tarihinden başlamak üzere 17.05.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)