Aydın’ı yok eden projeleri meclise taşıdı… Madenler geldi, bal bitti!

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Aydın’da doğayı yok eden JES ve maden ocaklarını gündeme getirdi. Kentin önemli geçim kaynaklarından birisi olan baldan örnek veren Bülbül, “Geçtiğimiz yıllarda 4-5 kez sağım yapılırken bu yıl sadece 1 kez yapılabildi. Bunun nedenleri arasında kuraklık ve orman yangınlar yer alsa da başka sebeplerden biri de Aydın’daki madenlerdir. Madenlerin tahrip ettiği ağaçlar, madenlerden çıkan yoğun tozun tahrip ettiği bitki çeşitliliği, kullanılan patlayıcılar sebebiyle bal üretimi günden güne azalmaktadır. Bununla ilgili bir planlama muhakkak yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

POLİTİKA 13.11.2021, 10:22 13.11.2021, 14:52
Aydın’ı yok eden projeleri meclise taşıdı… Madenler geldi, bal bitti!

Aydın’da son 10 yıllık dilimde doğayı yok eden JES ve maden ocaklarının sayısının hızlar artması ile ilgili olarak CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan Bülbül, JES ve maden ocakları projelerinin doğada yarattığı tahribatları örnekleri ile anlattı ve Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması üzere sorular sordu.

ÇED İZİNLERİ GENEL MÜDÜRÜ NE YAPAR?
Bülbül yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2015’ten bu yana JES’ler için toplan 34 tane ÇED raporlarına olumlu karar verilmişken ÇED olumsuz kararı hiç verilmemiş sayın bakan. Yani bakanlık nasıl olmuşsa toplam 90 JES projesine rağmen bakanlık uygun bulmuş. ÇED İzinleri Genel Müdürü ne yapar, tashihten başka görevi nedir diye merak ediyoruz.

JES’LER İKLİM SORUNUNA YOL AÇIYOR
JES’ler yenilebilir enerji anlamında çevresel anlamda olumlu bir yatırım olarak ele alınsa da her kaynağın denetimsiz olarak olması gerekenden fazla kullanılması hem halk sağlığı hem çevrenin korunması anlamında iklim sorunlarına yol açmaktadır. Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla bölgelerinde JES’ler sayesinde sahip olunan kirliliğin artmasının yanı sıra tarım alanları, meralar, yerleşim alanları, arkeolojik alanlar tahrip edilirken bunların getirdiği ekonomik yük de artmaktadır.

MERALAR JES’LERİN EMRİNDE!
2020 yılında Mera Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre meraların amaçları dışında kullanımına JES’ler için istisna getirilmişti. Meralarda hayvancılık dışında başka faaliyet yürütülemezken jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için meralar kullanılabilecek. Tarım alanları ve meralar bir bir tüketilirken gıda, su ve hava şirketlerin kar elde etmesi için kirletilmektedir.

Bu kapsamda;

-JES’lerin ÇED raporları değerlendirilirken projenin tekil değil bütünsel olarak değerlendirilmesi yapılacak mıdır?

-Şimdiye JES’ler için verilen ÇED Olumlu kararlarında projelerin yüzde kaçı tarım alanı içindedir?

-Şimdiye kadar JES projeleri için meralarda kaç tahsis değişikliği yapılmıştır?

-Temmuz ayında yapılan mera yönetmeliğinde değişiklik kapsamında ne kadar tahsis değişikliği yapılmıştır?

-JES’ler bulunduğu hangi bölgelerde mevzuatın dışında değerler tespit edilmiştir?

-Son 1 yılda kaç JES’e ceza verilmiştir ve verilen cezaların toplam miktarı ne kadardır?

-Denetlenemeyen maden ocaklarının Çine’de, Bozdoğan’da, Söke’de ve Aydın genelinde çevreye ve doğa verdiği zarar konusunda bir çalışmanız var mıdır?

-Aydın ili genelinde kayıtlı 2 bin 700 arıcı var. Dışarıdan gelenlerle birlikte arı kovanı sayısı 3 milyonu buluyor. Geçtiğimiz yıllarda 4-5 kez sağım yapılırken bu yıl sadece 1 kez yapılabildi. Bunun nedenleri arasında kuraklık ve orman yangınlar yer alsa da başka sebeplerden biri de Aydın’daki madenlerdir. Madenlerin tahrip ettiği ağaçlar, madenlerden çıkan yoğun tozun tahrip ettiği bitki çeşitliliği, kullanılan patlayıcılar sebebiyle bal üretimi günden güne azalmaktadır. Bununla ilgili bir planlama muhakkak yapılmalıdır.

-Bölgelerin ihtiyaçları tespit edilerek rezevuar tespitleri yapılarak bir havza planı oluşturacak mısınız? Jeotermal enerji kaynaklarının işletiminde deşarj sisteminin yasaklanmasına ilişkin bir girişiminiz olacak mı?

-Bakanlık tarafından Aydın, Denizli, Manisa illerinde çalışman olarak belirlendiği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın finansal desteği ile bir proje yürütülmüştür. Bu kapsamda jeotermal kaynakların kümülatif değerlendirme raporu ocak ayında kamuoyunda paylaşılmıştı. Çalışma kapsamında Germencik, Kuyucak mevkilerinde mobil analiz araçları ile atmosferdeki pmo, kükürdioksit, azotdioksit ve sülfür seviyeleri ölçülmüştür. Yönetmelikteki sınır değer olan 50 metreküpü Germencik ve Kuyucak’ta aşıldığı görülmektedir. Bölgedeki söz konusu santrallerden kaynaklı hava kirliliği izlemeye elverişli noktalarda hava kirliliği izleme istasyonu kurmaya ve istasyon sayısını ve izleme sürelerini arttırmaya yönelik yatırımlarınız olacak mıdır?

POLİTİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)