banner25

banner24

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI MENEVŞE ORTA VADELİ PROGRAM'DAN ÜMİTLİ

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program’ın ülke ekonomisi için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz havasını olumluya çevirmede büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

YURT 12.09.2021, 18:40 15.09.2021, 10:22
ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI MENEVŞE ORTA VADELİ PROGRAM'DAN ÜMİTLİ

ALİ GÜRELİ

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program’ın ülke ekonomisi için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz havasını olumluya çevirmede büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

ATO Başkanı Menevşe, yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesinin hazırlık sürecinden önce Orta Vadeli Program’ın yayınlanması ile Türkiye ekonomisin önümüzdeki üç yılda gelir gider tahminleri, bütçe dengesi, borçlanma ve ödenekler gibi izlenecek maliye politikalarının belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Tespit edilen makroekonomik hedeflerin ekonominin temel aktörleri olan özel teşebbüsün de bu programları tetkik ve takip etmek gibi bir görevi olduğunu düşündüğünü aktaran Menevşe, şunları söyledi:

"MEMNUNİYET VERİCİ GELİŞMELER"

"Programın satır başlarında özellikle dikkatimizi çeken, KOBİ’lerin modern teknolojiler ve iş modelleri ile kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılacak olması, dijital dönüşümün desteklenmesi, kümeleşmenin teşvik edilmesi, hazine taşınmazlarının yatırımların kullanımına sunulması, yatırım teşvik sisteminin sadeleştirilmesi, yatırım ortamının sürekli sorgulaması, önerilerin değerlendirilip takip edileceği ve tedbirlerin alınacağı bir ortamın yaratılması, bilhassa yeşil ekonominin tesisi için devletin yol gösterici olacağı ve tedbirlerin alınacağı, uygulamaların teşvik edilip firmaların küresel ekonomi ile rekabet edebilir bir düzeye çıkabilmesinin hedeflenmesi memnuniyet vericidir.

"GENÇLERİN VE KADINLARIN DESTEKLENMESİ"

Salgından sonra toparlanma döneminde işgücüne katılım ve istihdam oranında artışın öngörülmesi, mesleki eğitim programlarının ekonominin değişenlerine cevap verebilecek şekilde uyum göstermesi için bir dönüşümün başlayacak olması sevindiricidir. Gençlerin ve kadınların ekonomik hayata etkin katkılarının teminini için desteklenmesini olumlu buluyorum. İhracatın artırılması için alınacak tedbirler, bilhassa Adana firmalarının ihracat kapasitelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki üç yılın ekonomik hedefleri ve politikalarını, biz özel teşebbüs temsilcileri üretim, ticaret ve yatırım faaliyetlerinde yol haritası olarak takip edeceğimizi ifade etmek isterim."

Yorumlar (0)