Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yönetmeliğe eklenen yeni düzenlemelerle aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerinin esasları belirlendi. Buna göre; aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına, günlük muayene sayılarına göre değişen oranlarda teşvik ödemesi yapılacak. İhtar puanı alanlar ise belli sürelerle bu ödemelerden yararlanamayacak.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen maddeler ile aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerinin kriterleri belirlendi.

GÜNLÜK MUAYENE SAYISINA GÖRE TEŞVİK ÖDEMELERİNİN ORANI DEĞİŞECEK

Yönetmeliğin 18. maddesine eklenen düzenleme göre; herhangi bir ihtar almamış sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42’si oranında teşvik ödemesi yapılacak. 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile teşvik ödemesi yapılmayacak.

Teşvik ödemelerinde aile hekimlerinin günlük muayene sayısı esas alınacak ve ödeme oranları buna göre farklılık gösterecek. Günlük 41-50 arasında muayene yapan aile hekimi tavan ücretin yüzde 10’u, 51-60 arasında muayene yapan tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında muayene yapan tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri muayene yapan da tavan ücretin yüzde 42’si oranında teşvik ödemesi alacak.

Yönetmeliğin 21. maddesine eklenen düzenlemeye göre de herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı merkezi çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3’ü oranında teşvik ödemesi yapılacak. 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile ödeme yapılmayacak.

Aile sağlığı merkezi çalışanları, günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i, muayene sayısının 61 ve üzeri olması halinde ise tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi alacak.