Aile hekimleri vergide adet talebinde bulunarak vergi oranı sabit ve yüzde 15’e düşene kadar her Çarşamba günü işlerini aksatmayacak şekilde süresiz eylem yapacaklarını dile getirdi.

Kronik hastalıkları olanlara oruç uyarısı Kronik hastalıkları olanlara oruç uyarısı

AİLE HEKİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİK SORUNLARIMIZI KONUŞUP ÇÖZÜM YOLLARINI TARTIŞTIK”

TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan, okuduğu basın açıklamasında, şunlara yer verdi:

“Bugün Edirne Tabip Odamızın ev sahipliğinde Batı Marmara Bölgesi'nde çalışan aile hekimleriyle bir araya geldik sorunlarımızı konuşup çözüm yollarını tartıştık. 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Edirne ve ilçelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine giderek arkadaşlarımızı ziyaret ettik, çalışma koşullarını yerinde görerek görüşmeler yaptık. Aile hekimlerinin performansa dayalı sözleşmeli çalışmak zorunda kaldığı, uygunsuz ve yetersiz binalarda bazen tek başına çalışıp koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici hekimliğin teşvik edildiği bir ortamda hizmet vermeye çalıştığını hatırlatmak istiyoruz.”

“MAALESEF DAHA ÇOK HASTA BAKMAKLA ÖVÜNEN BİR SAĞLIK BAKANI VAR”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da, şunları kaydetti:

“Vergide adalet istiyoruz aslında şu anda ülkemizde her alanda adalet istiyoruz. Bunlardan biri de vergide adalet. Ülkemizde maalesef daha çok hasta bakmakla övünen bir Sağlık Bakanı var. 900 milyon hasta bakmakla övünen, rant elde etmeye çalışan bir Sağlık Bakanı var. Halbuki koruyucu sağlık hizmetleri bizim temel hedefimiz. Alkın ve bilimin gösterdiği yol bu ve bu sağlık hizmetlerine ayrılan pay bütçeden her geçen yıl daha da azalarak sürüyor. Ve bu sistem biz sağlık emekçilerinin özverisiyle sürüyor. Bugün burada arkadaşlarımızın talebi şu; altın madenlerine milyonlarca dolarlık vergi yükünü affeden iktidarın çalışanlardan yüzde 35 vergi almasını kabul etmediği için arkadaşlarımız burada. Sahayı gezdiler, emek verdiler. Havamızı, suyumuzu, besinlerimizi, toprağımızı kirleten rant anlayışına karşı şehir hastanlerinde daha çok hasta bakarak rant anlayışına karşı seslerini yükseltiler.”