22. 09. 2022 tarihinde Söke Adliyesi'nde karşılaştığı ve tartıştığı Söke TARİŞ Başkanı İsmail Özer'e sinkaflı küfür ve hakaretler ettiği anları kameraya alan İsmail Özer'in Avukat oğlu Ali Özer'in üzerine yürüyen Aydın Büyük Şehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü  Fatih Akkentli Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Yağmaya Teşebbüs, Hakaret ve Tehdit” suçlamasıyla yargılanacak.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

23/11/2023 günü duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Fatih Akkentli hakkında Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu 106/1-1.cümle, 125/1-4, 148/1, 35, 53 ,58 maddeleri kapsamında iddianame düzenledi.

YAĞMA, HAKARET VE TEHDİT SUÇLARINDAN YARGILANACAK

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği Savcılık iddinamesine göre; Fatih Akkentli yağma suçlaması ile 14 yıl, hakaret suçlamasıyla 3 yıl, tehdit suçlamasıyla 6 yıl olmak üzere toplam 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANABİLİR

Fatih Akkentli’nin tekerrüre esas adli sicil kaydı bulunduğundan Savcılık iddianamesinde yer alan TCK 58. Maddesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi durumunda ilk duruşmada tutuklanabileceği ön görülüyor.

FATİH AKKENTLİ’NİN YARGILANACAĞI KANUN MADDELERİ

Türk Ceza Kanunu 106/1-1. cümle, 125/1-4, 148/1, 35, 53 ,58

TCK 106/1-1. cümle :

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 125/1-4 :

Madde 125: (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 125/4 : Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılacaktır. Örneğin, bir tv programında veya bir caddede bağırarak hakaret etmek hakaret suçunun aleni bir şekilde işlenmesine neden olur.

TCK 148/1 :

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 35 :

(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

TCK 53 :

TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade etmektedir.

TCK 58 :

(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.