Aydın İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Çekmen Altay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İş dünyasında çalışan tüm kadın ve erkeklerin ortalama ücret düzeyleri arasındaki farkı gösteren “cinsiyete dayalı ücret farkı” kadınların ücretli işgücüne katılmaya başladıkları günden bugüne tüm dünyada süregelen temel bir sorundur. Cinsiyete dayalı ücret farkı, birbirinden farklı yöntemlerle ölçülüyor olsa da tüm dünyada kadınların erkeklere kıyasla halen daha düşük ücret elde ettiğini görüyoruz.

Cinsiyete dayalı ücret farkının önlenmesine yönelik politikaların tespiti ve etkin bir biçimde uygulaması için, bu sorunun altında yatan sebeplerin belirlenmesi gerekiyor. Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği, ancak kadın-erkek arasında diğer tüm alanlardaki eşitsizliklerin bütün boyutları dikkate alınarak açıklanabilir.

Çalışma hayatının içinde olan kadınların yüksek kalitedeki işlere erişiminin erkeklere kıyasla son derece sınırlı olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri gibi, hane içinde ücretsiz biçimde yapılan ve geleneksel olarak kadının sorumluluğuna bırakılan işler kadının ekonomik hayata gelir getirici biçimde katılmasını önlüyor. Kadının ücretli bir işte çalışması durumunda ise, ücretli işte ve ev içi sorumluluklarda harcadığı mesai toplandığında kadınlar erkeklerden daha uzun süre çalışmış oluyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliklerinin geleneksel açıklamalarından biri de cinsiyetler arası eğitim farklılıklarıdır. 

Kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılması ve hem eğitimde hem de meslekte cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kaldırılması uzun vadede insana yakışır işlere ve ücrete erişimi kolaylaştırır. Kız çocuklarının eğitim almasındaki politikaların temelinin oluşturması gerektiğini düşüyoruz. Ancak bu yolla iyi ücretli işlere erişimi mümkün olur. Vurgulamak gerekirse eşit değerde işe eşit ücret temel bir insan hakkıdır."