Eğitim-Sen, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde, sendika genel merkezinde açıklama yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şunları söyledi:

“Türkiye’nin öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren politika ve uygulamalarla karşılamaktadır. Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik ve dayanışmasının simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele gündür. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde büyük emekleri olan, ancak diğer eğitim emekçileri ile eşit haklara sahip olmayan çalışma arkadaşlarımız, kendilerine yüklenen her türlü angaryayı, tartışmasız yerine getirmek zorunda bırakılmaktadır. Oysa onların emeği ve alın teri olmaksızın okullarımızın, üniversitelerimizin, diğer eğitim kurumlarının nitelikli kamu hizmeti üretmesi mümkün değildir. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri dikkate alınmalıdır.  Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile değerlendirildiğinde anlamlı olacaktır."

"KPSS’DEN YÜKSEK PUAN ALMIŞ ÖĞRETMENLERİN ELENMESİ SÖZ KONUSU"

Kurul açıklamasının ardından soruları yanıtladı. ANKA Haber Ajansı'nın mülakatlara ilişkin sorusunu şöyle cevapladı:  

"Siyasal iktidarın tüm kamu emekçilerinin istihdamında seçim sürecinde bir vaadi vardı. Mülakatların kaldırılması konusu özellikle muhalif siyasal partiler tarafından sıkça dillendirildiği için siyasal iktidarda bunu bir seçim vaadi olarak bildirmişti. Dışarıda bekleyen 600 binin üzerinde ataması yapılmayan öğretmen var bu öğretmenler yıllardır KPSS için sınavlara giriyor çıkıyor ve arakasından mülakatlarla karşılaşarak çok keyfi bir biçimde siyasal kayırmacı, akraba kayırmacı bir anlayışla bu nitelikli KPSS’den yüksek puan almış öğretmenlerin elenmesi söz konusu olabiliyor. Bu toplumsal bir sorun haline geldi. Siyasal iktidar yerli ve milli diyebileceğimiz bir istihdam politikasına başvurmuş ve farklı düşünen birçok kesimi kamu hizmetine girişten men eden bir uygulamaya geçmiş bulunuyor.

Bu vaatlerinin aksine dün TBMM’ye verilen önergenin sözünü veren ama sözünü tutmayan bir siyasal iktidarın yine bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor bizim sendika olarak talebimiz mülakatların kaldırılması. Dün sendikamıza aktarıldı Batman ilimizde KPSS’den çok yüksek puan almasına rağmen mülakatlardan çok düşük 65 puan vererek öğretmen arkadaşlarımızın elendiğini görüyoruz."

"EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN, ETKİN ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDE OLMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü ziyaretinde öğretmenlerin talepleri için ortak bir eylem yapma düşüncesi gündeme geldi mi?" sorusuna ise Kurul şu yanıtı verdi:

"Bu görüşme esnasında özellikle siyasal kutuplaştırıcı politikalarının herhangi bir eleştirinin kamuoyu nezdinden ‘ama onlar şu taraftan ama onlar bu taraftan’ bir algıya yol açarak gerçek sorunu konuşmaktan, tartışmaktan uzak bir noktaya taşındığını gördüğünü ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şunu da arkasından ifade etti. Emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin son derece etkin çalışmalar içerisinde olmaları, sorunlarını ifade etmeleri gerçekten çok önemli. Çünkü biz siyasal kurumlar sorunları bir nebze tam olarak yaşayamadığımız için ifadede çeşitli güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Sorunların sahibi olanlar konuşmalı dedi. Kendisinin de dün bize yaptığı ziyaretin bu amaçla gerçek sorunları yaşayanların onların söylemiyle dinlemenin önemli olduğunu ve edinilen bu karşılıklı bilgilenme görüş alışverişinde bulunmanın siyaset kurumlarında da etkileyeceğini ifade etti. Genel anlamda da üzerinde uzlaştığımız konu, örgütlü bir toplum çok önemli sorunlarımızı çözmek için yan yana gelmekten vazgeçmeyelim. Bu anlamda 5 Ekim'de öğretmenlerin ortak mücadele yürütmeleri için de çok önemli."

@aydinhaberlericom

⭕️CHP Aydın İl Kongresi yapılırken salonda kimsenin olmaması dikkat çekti. Kürsüden seslenen konuşmacılar “beklediğiniz gibi bir kongre olmayacak” vurgusunda bulundu ancak salona giriş çıkışların tek tek isim kontrolü ile yapılması ve basın mensuplarının içeriye sayı ile alınması hatta bazı basın mensuplarının alınmaması da dikkat çekti.

♬ orijinal ses - AYDIN HABERLERİ