banner25

banner24

DSİ işçi alımı başvurusu İŞKUR ilanlarından yapılacak! DSİ işçi alımı başvuru şartları

DSİ işçi alımı yapacağına dair ilanı yayımladı. Kurumun taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak DSİ işçi alımı için başvurular İŞKUR ilanları üzerinden gerçekleştirilecek. DSİ işçi alımı ile 2 bin 5 işçi istihdam edilecek. 23 Ağustos'ta yayımlanan İŞKUR işçi alımı ilanları 5 gün süreyle ilanda kalacak. Peki DSİ işçi alımı başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

Gündem 24.08.2021, 12:59 24.08.2021, 12:59
DSİ işçi alımı başvurusu İŞKUR ilanlarından yapılacak! DSİ işçi alımı başvuru şartları

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, DSİ işçi alımı kapsamında 2 bin 5 işçi istihdam edilecek. DSİ işçi alımı kapsamında istihdam edilecek personeller, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, bekçi ve teknisyen kadrolarında görev yapacak.

DSİ işçi alımı başvuruları İŞKUR'da

DSİ işçi alımı için ilanlar İŞKUR işçi alımı ilanları ile paylaşılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 23 Ağustos'ta ilan edilen DSİ işçi alımı ilanları 5 gün süreyle İŞKUR ilanları arasında yayımlanacak ve ardından yayından kaldırılacak. Bu süreçte gerekli şartları karşılayan adaylar DSİ işçi alımı başvurusu yapaabilecek.

Başvuru şartları belli oldu

DSİ işçi alımı başvuru şartları belli oldu. Aşağıda yer alan şartları karşılayan adaylar DSİ işçi alımı ilanlarına başvuru yapabilecek. İŞKUR işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurularda gerekli koşulları karşılamayan adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek. İşte DSİ işçi alımı başvuru şartları:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.


13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)