İstanbul Tabip Odası ve uzmanlık derneklerinden hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i protesto etmek için, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Mega Bağcılar Hastanesi’nin önüne yarın beyaz önlüklerini bırakacaklar.

Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre; özel hastane veya tıp merkezleri, boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak.

Ayrıca, hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Sistemi (MBYS) üzerinden aktarılacak.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mahir Özmen, söz konusu yönetmeliği ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Söz konusu yönetmeliğin amacının sağlık turizmini zincir hastanelere yönlendirilmek ve bu hastanelerde nitelikli ama ucuz kadrolar oluşturmak olduğunu söyledi. Özmen, şöyle konuştu:

“YAYINLANAN YÖNETMELİK, SERBEST HEKİMLİĞİ KISITLAYAN, ONLARA KOTA GETİREN BİR NİTELİKTE”

“Bildiğiniz gibi, 6 Ekim 2022 tarihinde bir yönetmelik yayınlandı ve bu yönetmelik, ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’ olarak biliniyor. Bu yönetmelik aslında özel hastaneleri düzenlemesi gereken bir yönetmelik olmasına rağmen, yayınlanan yönetmeliğin içindeki birtakım maddeler, tamamen serbest hekimliği hedef alan, serbest hekimliği kısıtlayan, onlara kota getiren bir nitelikte yayınlanmış durumda.

“YARIN SAAT 12:30’DA MEDİPOL BAĞCILAR HASTANESİ’NİN ÖNÜNDE ÖNLÜKLERİMİZİ BIRAKACAĞIZ”

Baktığımız zaman hem yüzde 15 hem 3’te 1 kotalarının olduğunu görüyoruz. Bunlar kabul edilemez uygulamalar, çünkü yürürlükte bulunan 1219 sayılı Yasa ve 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu, serbest hekimlerin her türlü hastanede her türlü uygulamayı yapabileceğinin önünü açmış durumda. O yüzden bu yönetmelik, o kanunlara aykırı. Anayasa’nın da serbest çalışma hakkını düzenleyen çeşitli maddeleri var, o maddelere de aykırı. Bu yönetmelik, sadece hekimler, sadece cerrahlar açısından sıkıntılar içermiyor. Aynı zamanda hastalarımız açısından da önemli sıkıntılar içeriyor. Çünkü bir hastanın hekimini seçme gibi bir özgürlüğü vardır ve bu özgürlük hastaya ait bütün verilerin hekim tarafından biriktirilmesini, hekim tarafından korunmasını gerekli kılar. Oysa bu yönetmelik ile Muayene Bilgi Sistemi adı altında, hastalarımıza ait verilerin Bakanlığa aktarılması isteniyor. Bunun da kabul edilebilir bir tarafı olmadığı gibi KVKK’ya da aykırı olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle hem bunlara dikkat çekmek için, bu yönetmelik yayınlandığı andan itibaren haklarımızı korumak ve serbest meslek hakkımızı sadece bizim değil 185 bin hekimin tamamının serbest çalışma hakkını hedef alan bu yönetmeliğin iptal edilmesini sağlamak, 110 bin tıp fakültesi öğrencisinin geleceğine ket vurulmasını engellemek için yarın saat 12:30’da Medipol Bağcılar Hastanesi’nin önünde önlüklerimizi bırakacağız.

“KÜÇÜK HASTANELERİN TAMAMI KAPANMAK ZORUNDA KALACAK. SADECE VAR OLANLAR, ZİNCİR HASTANELER OLACAK”

Sayın Bakan’ın satır aralarında söylediği sağlık turizmi ile ilgili yaşanan sorunları çözmeye yönelik bir çaba olduğunu görüyoruz, ama maalesef bu sorunları çözmekten çok uzak yayınlanan yönetmeliğin düzenleyici maddeleri. Çünkü sağlık turizmi ile ilgili konuları çözmek istiyorsanız bütün tarafları davet edersiniz. Hatta hem Sağlık Bakanlığı hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı’ndan temsilcilerin olacağı bir kurul oluşturursunuz ve bu kurulun içinde Türk Tabipleri Birliği, serbest hekimler ve özel hastane temsilcileri derneğinin de olduğu 12 kişilik bir kurul, bütün alanı tamamen düzenleyebilir.

Burada amacın ne olduğunu biliyoruz. 7 bin hekim hedefleniyor ama bütün hekimlerin serbest çalışma hakkının elinden alınması uğraşılıyor. Büyütülen ne? Bir süre sonra göreceğiz; küçük hastanelerin tamamı kapanmak zorunda kalacak. Sadece var olanlar, zincir hastaneler olacak. Bütün amacın, zincir hastanelere nitelikli ucuz kadro oluşturmak olduğunu buradan görüyoruz. Böyle bir uygulamaya gerek yok.

“BEN EMEKLİYİM, HAYATIMI DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN SERBEST ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM ŞU ANDA”

Hepimiz bu ülkenin yetiştirdiği önemli kişileriz ve ülke hepimiz için emek sarfetti. Bulunduğumuz yere gelebilmek için en az 30 yıl çaba sarfetmemiz gerekiyor. Ben emekliyim, hayatımı devam ettirebilmek için serbest çalışmak zorundayım şu anda. Kanunda bunu da düzenleyen ciddi sıkıntılar var. Bizim bakanlığa hem yönetmelik ile ilgili hem de bu alanın düzenlenmesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz öneriler bir kez iletildi. Yarınki eylemden sonra kendisi randevu verirse bu teklifleri kendisine iletmekten mutluluk duyarız.

“AÇIN ŞEHİR HASTANELERİNİ, BÜTÜN SERBEST HEKİMLER AMELİYAT YAPABİLSİN”

Hem devletteki hem özel hastanelerdeki boş kadroları bir şekilde doldurması gerekiyor. Bunları doldurmak için de yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Yetişmiş insan gücü olarak hedefine koyduğu, serbest çalışan hekimler. Sorunu böyle çözemez. Biz, daha önceden de söyledik; şehir hastaneleri yaptılar. Bu şehir hastanelerin içerisinde çok büyük kadrolar var ama yeterince gelir elde edemiyor. Biz, özel hastanelerde ameliyat yapmayalım. Açın şehir hastanelerini, bütün serbest hekimler şehir hastanelerini, kamu hastanelerini kullanarak ameliyat yapabilsin. Muayeneleri SGK sistemine tanımlayın, bütün SGK’lı hastalar muayenelere görünebilsin. Özel hastanelerin tamamına SGK’lı hastalara bakma zorunluluğu getirin. Çözecekseniz bu alanı, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile özel hastaneleri denetlemek ve düzenlemek istiyorsanız buradan başlamanız lazım.

“SAYIN BAKAN’IN DENETLEMESİ GEREKEN YERLER, SAĞLIK TURİZMİ YAPAN ŞİRKETLER, SİMSARLAR”

Bir diğer konu; ‘Denetlemek ile sıkıntı var’ deniliyor. Özel hastanelerin her şeyi kayıtlı. Muayenelerin, bütün gördükleri hastalar hem online sistemlere hem de kendi protokol defterine kayıtlı ve belli aralar ile sağlık müdürlükleri, Maliye Bakanlığı tarafından denetleniyor. Kontrol edemediğine yönelik iddia edilemeyen şey, muayeneler değil. Sayın Bakan’ın denetlemesi gereken yerler, özel hastaneler, sağlık turizmi yapan şirketler, simsarlar.”