Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformundan yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geri çekilmesinin üstünden 3 yıl geçtiği belirtilerek, "Anayasa’ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu konuda açılan davalarla ilgili alınan kararların Anayasa Mahkemesine ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüleceği kaydedildi. 

EŞİK Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021'de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının üstünden 3 geçmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bu kararın, "Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, fıtrata aykırı" cümlesinin de hayata geçirildiği dev adımlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda yürütülen mücadele şöyle anlatıldı:

"Anayasa’ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış işlemi ile ilgili olarak 220’nin üzerinde iptal davası açılmıştı. Bu davalar, Danıştay’da 28 Nisan ile 7, 14 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan dört duruşmada toplu davalar şeklinde seri dava olarak görülmüştü. 20’nin üzerinde dosyanın duruşması aynı günde yapılmıştı. Buna rağmen, her bir dava için tam avukatlık ücretine hükmedilmişti. Temyiz sırasında Cumhurbaşkanı avukatı lehine takdir edilen bu hukuka aykırı ve vekâlet ücretinin adalete erişim hakkını, hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtilmişti. Davalı Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını kayıran bu yüksek avukatlık ücretinin, Cumhurbaşkanlığını haksız ve orantısız biçimde zenginleştirmek; şiddetsiz bir hayat hakkını savunmaktan başka bir amacı olmayan davacıları cezalandırmak ve benzer davalar için hak aramak isteyenleri caydırmak sonucunu doğuracağı vurgulanmıştı. Ne yazık ki, temyiz incelemesinde esasa dair itirazlarımız dikkate alınmadığı gibi, avukatlık ücreti ve hak arama özgürlüğü konusundaki bu itirazlarımız da dikkate alınmadı. Cevap bile verilmedi."

Turist rehberliği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi Turist rehberliği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

"ANAYASA MAHKEMESİNE ATANAN YILMAZ AKÇİL'İN DOSYALARIMIZA BAKMASI HUKUKEN İMKANSIZ"

İstanbul Sözleşmesi davası ile ilgili Anayasa Mahkemesinde birkaç dosyalarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Tam da bu süreçte, Danıştaydaki davalarımızın reddinde başrol oynayan Daire Başkanı Yılmaz Akçil’in Anayasa Mahkemesine atanması bir rastlantı değildir. Kendisinin bu dosyalara bakması hukuken imkansızdır. İtirazımızı şimdiden tüm kamuoyu önünde belirtiyoruz. EŞİK olarak bu davaları Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyecek herkese hukuki danışmanlık vermek ve avukatlık yapmak için hazırız. Dünya ve Türkiye kamuoyu önünde hatırlatmak isteriz ki kadına karşı şiddetle mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.