HABER: EKİN KORKMAZ

KESK Aydın Şubesi Platformu Aydın Kent Meydanı'nda gelen zam furyasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan eyleme CHP Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci'de katıldı.

Yapılan basın açıklamasında gelen maaş zamlarına karşılık artırılan bir çok vergi zamları altında emekçilerin ezildiğini söyleyen KESK Aydın Şubesi Platformu şu sözlerle devam etti; "Eşitsiz koşullarda ve devlet olanakları da kullanılarak gerçekleştirilen seçim sonrasında oluşan yeni hükümetin ve Tek Adam rejiminin ekonomik krizin faturalarını bir kez daha emekçilere, yoksul ve ezilen kesimlere yükleyeceği ek vergilerden, zam furyasından, fiili devalüasyondan, döviz kurlarındaki artışlardan, adı konmamış IMF programından vb. birçok gelişmeden anlaşılmaktadır.

İktidar bloğu krizin faturasını emekçilere, emeklilere, işsizlere, gençliğe, kadınlara çıkarırken siyasal alanda ise baskıları artırmakta, toplumsal ilişkilere yönelik olarak da ideolojik saldırılar, dayatmalar içeren politikalara sarılmaktadır.

"KADIN EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAĞI AÇIKTIR"

Kadın emeğinin değersizleştirildiğinden bahseden KESK Aydın Şubesi Platformu; "Amacı ve planlaması bu zemine oturtulan ve seçim ittifaklarının açıklamalarına da yansıyan kadın düşmanlığı ve nefret söylemi, halihazırda İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan Tek Adam rejiminin 6284 Sayılı Kanun’u kaldırma teşebbüsünü hayata geçirebileceğinin işaretlerini vermektedir. Kadına yer vermeyen tekçi, muhafazakâr, sermaye yanlısı mevcut devlet yönetim zihniyetinde istihdama zaten oldukça zor erişebilen kadınları yaygınlaşan, temel istihdam biçimi haline gelen güvencesiz ve esnek çalışmanın beklediği, bakım emeğine mahkûm edilen kadın emeğinin değersizleştirilmeye çalışılacağı açıktır" dedi.

"DEPREM BÖLGELERİNDEKİ MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR"

Deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetlerin devam ettiğini söyleyen KESK  Aydın; "Deprem bölgesinde mutlak yoksullaştırma ve mülksüzleştirme hüküm sürüyor. Deprem vergilerini ranta, yandaşa peşkeş çeken iktidar ek vergilerle halktan toplayacağı paraları depremzedelere dağıtacağını söylese de hem miktarın azlığı hem de asıl amacın inşaat sektörüne yeni rant alanı açma amacı taşıması deprem bölgelerindeki mağduriyetin devam edeceğini göstermektedir" dedi.

"VERGİLERİN VE HARÇLARIN FAHİŞ ORANLARDA ARTTIRILMASI"

Artan vergilerin ve harçların fahiş oranlarda olduğundan bahseden KESK Aydın; "Öte yandan meclise sevk edilen yasal düzenleme ile kamu emekçilerine seyyanen yapılacak zam mevcutta ödenmekte olan aylık, tazminat, ödenek, ikramiye, döner sermaye payı gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmayacak oluşu nedeniyle ciddi hak kayıplarına yol açacaktır.  Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurmakta üstelik söz konusu hileler ile alabildiğine sınırladığı maliyeti de başta KDV ve MTV olmak üzere vergilerin, harçların fahiş oranlarda artırılması, en son TBMM’ye sunulan, bütçe hakkımızı yok sayan Ek Bütçe yasa teklifi yolu ile emekçilere ve halka yıkmaktadır" dedi.

"KOMİSYONDA TORBA YASASI TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI"

KESK Aydın; “En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak” sözünü içeren torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmıştır. Komisyon görüşmelerinde sadece emeklilere önümüzdeki altı ay için verilecek zam oranının %17,55’ten %25’e çıkarılması yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Öte yandan 1,1 Trilyon TL ile 2023 bütçesinin üçte birine denk gelen, tüm giderlerin halkın omuzlarına yıkılan KDV, Gelir Vergisi, ÖTV, MTV gibi vergilerle ve harçlarla karşılanmasını içeren ek bütçe yasa teklifi de yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacaktır.  “En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak” sözünü içeren torba yasa teklifinde TBMM Genel Kurul sürecinde bir değişiklik yapılamazsa; tüm kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon farkı artı “toplu sözleşme artışı” toplamı olan %17,55 oranında artırılması ardından buna seyyanen 8.077 TL eklenmesi ile sonuçlanacaktır.

  •  8.077 TL'lik artış taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil, tüm kamu emekçilerine seyyanen yapıldığı için 985 TL çalışmayan eş yardımı ve iki çocuk üzerinden 325 TL çocuk yardımıyla en düşük 11.800 TL olan en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline 22.000 TL geçse de gerçekte bu emekçinin kök maaşı 13.870 TL olacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22.000 TL üzerinden değil, 13.870 TL üzerinden yapılacaktır.
  • Yine 8.077 TL seyyanen artış mevcutta ödenmekte olan aylık, tazminat, ödenek, ikramiye, ek ödeme, döner sermaye payı, çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmayacaktır.
  • Yaşanan gerçek altı aylık enflasyonun %50’yi aştığı koşullarda 2,5 milyon kamu emekçisi başta olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında sadece %25 oranında bir artış yapılacaktır.
  • 8.077 TL tutarındaki seyyanen artış ise TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, ek bütçenin tüm yükü yine bizlere yıkıldıkça bir iki ay içinde buharlaşacaktır.

"İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET"

KESK Aydın şu sözlerle açıklamalarına son verdi; "Sonuç olarak tüm kamu emekçilerinin maaşlarının en düşük kamu emekçisi maaşına yaklaştıran, başta emekliler olmak üzere tüm emekçileri sefalette eşitleyen bir tablo ortaya çıkacaktır.  Üstelik hile yolu ile alabildiğine sınırlanan maaş artışlarının maliyeti de KDV oranlarının yükseltilmesi, MTV’nin iki katına çıkarılması, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) 5 puan artırılarak %15’e çıkarılması, yurt dışından getirilen telefon harcının %228 artış ile 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması gibi tek taraflı vergi salma politikaları ile yine emekçiler ve halka yıkılmaktadır. Bugün (11 Temmuz 2023 Salı) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan ek bütçe yasa tasarısı ise deyim yerinde ise ‘Turpun büyüğünün heybede’ olduğunu göstermektedir. Çünkü 2023 bütçesini yaklaşık üçte bir oranında artıran yasa teklifi ile emeği ile geçinen tüm kesimlerin yükü dolaylı vergilerde (KDV, ÖTV) ve Gelir Vergisinde yapılan fahiş artışlarla daha da artırılmakta, kaşıkla verilen kepçe ile geri alınmaktadır. Tüm bu nedenlerle hem halkın ve emekçilerin bütçe hakkını yok sayan ek bütçe yasa teklifine hem de kamu emekçilerini ve emeklileri daha fazla sefalete iten torba yasa teklifine ilişkin itirazlarımızı, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi her platformda ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.