Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kuşadası Belediye Başkanlığı ve hizmetlerine yönelik uzunca bir süredir gerçek dışı beyanlara dayanılarak yapılan haberler ve bu haberleri servis eden kişilerle, hukuk platformunda mücadelemiz kesintisiz olarak sürmektedir. Son olarak bir kamu kurumu çalışanı olan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Umut Tuncer’in Kuşadası Belediye Başkanlığı ile ilgili ortaya attığı gerçek dışı, hukuki temelden yoksun iddialar ve yaptığı açıklamaların bazı medya organlarında yayınlanması üzerine Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğümüzce bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Umut Tuncer, bazı yayın organlarına Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından “turizm+ticaret” imarlı alanlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yerlerin konut olarak satışa sunulduğu, bu nedenle de inceleme başlattığı yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

Ancak ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı en ufak bir karar olmadan ve inşaatı bile başlamamış olan bir alanda fotoğraf çektirerek açıklama yapan bir kamu personeli olarak, gerek Aydın Valiliğinin 11.10.2022 tarih ve 7021 esas sayılı “Basın Yayın Kuruluşları ile İlişkiler” genelgesine, gerekse basın yayın yasası 29. maddesine ve basın etik ilkelerine aykırı davranmıştır.

Bahse konu taşınmaz ile ilgili iddiaların aksine somut durum şu şekildedir;   Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.02.2021 tarih ve 45 sayılı kararının oy birliği ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “ticaret+turizm” kullanım kararı alınmıştır.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu kararı doğrultusunda bahse konu taşınmaza Kuşadası Belediye Başkanlığının 06.04.2021 tarihinde gerçekleşen olağan meclis toplantısında,  “turizm+ticaret alanı kullanımı “ yine meclis üyelerinin oy birliği ile ticaret imarı verilmesi yönünde karar alınmıştır. Taşınmaz bu şekilde ruhsatlandırılmıştır.  Alınan bu meclis kararı ile yapılan imar revizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27.03.2022 tarihli genelgesine aykırı bir durum teşkil etmemektedir. Taşınmaza konut kullanımı izni verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.  Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliği başlıklı 26. maddesine uygun olduğundan; İmar Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmiştir.  Öte yandan söz konusu plan değişikliği yapılırken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği ilgili kamu kurumlarından “uygunluk” görüşü alınmıştır.

Belirttiğimiz tüm bu yasal dayanaklara rağmen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Umut Tuncer,  Aydın Valiliğinin 11.10.2022 tarih ve 7021 esas sayılı “Basın Yayın Kuruluşları ile İlişkiler” genelgesini aykırı olarak bazı medya kuruluşlarına gerçek dışı bilgilere dayanarak basın açıklaması yapmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Umut Tuncer’in bu ve benzeri konulara ilişkin geçmişte yapmış olduğu benzer açıklamaları da göz önünde bulundurarak kendisi hakkında ilgili makam ve merciilere şikayet ve suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtiniz.

Bunlara ek olarak 5187 Sayılı Basın Kanununda 13.10.2022 tarihinde yapılan değişiklikle düzenlenen  “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” maddesine istinaden, söz konusu haberlere yer veren medya kuruluşları ile ilgili olarak da yine resmi makam ve merciilere şikayet ve suç duyurusunda bulunulmuştur."