HABER: TUĞBA AYDIN

Aydın Mezeköy'deki acele kamulaştırma kararı Danıştay'dan döndü! "Hukuka ve mevzuata uygun değil" Aydın Mezeköy'deki acele kamulaştırma kararı Danıştay'dan döndü! "Hukuka ve mevzuata uygun değil"

Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yükselen, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın taş ocağı her geçen gün daha da büyüyor. Latmos’un yanı başında yer alan ve kapladıkları alan gittikçe artan ocaklar bölgenin tarihine, kültürüne,  jeolojik yapısına ve canlı yaşamına geri dönülmez zararlar veriyor. 

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’nın ÇED izni verdiği Kormad Madencilik ve Kale Maden şirketlerinin kuvars ve feldspat ocaklarının iptali için Latmos Platformu ve yöre halkı tarafından yargıya taşındı. 

Dosyaları inceleyen mahkeme heyeti ve mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti bugün bölgede incelemelerde bulundu. Latmos Platformu temsilcileri bölgedeki madenciliğin doğaya verdiği zararı anlatarak iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Maden şirketlerinin temsilcileri ise taş ocaklarının doğaya zararı olmadığını ileri sürdü. Bilirkişi heyetinin raporunun önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

OCAKLAR HAKKINDA

Aydın Söke’ye bağlı Yeşilköy Mahallesinde Kale Maden’in feldispat, kuvars ve kuvarsit ocağı kapasite artışı projesine verilen izin mahkeme tarafından iptal edilmişti. Ancak karar sonrası şirket yeniden harekete geçerek bakanlıktan yeni ÇED onayı almıştı.  Ocak sahası Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre orman sayılan alanlar ve tarım alanları içerisinde kalıyor. Yine ocak alanının etrafında zeytinlikler de yer alıyor. 

Dava konusu diğer taş ocağı ise Kormad Madencilik tarafından Çavdar köyü yakınlarında işletilen kuvars ocağı. Kormad Madencilik de geçtiğimiz yıl kapasitesini artırmak için bakanlıktan onay almıştı. Yargıya taşınan projeyle ilgili hazırlanan ÇED raporunda, yıllık 5 bin ton olan cevher üretim kapasitesinin 180 bin tona çıkarılacağı belirtiliyor. Yılda 120 kez patlatma yapılacak.

Editör: EKİN KORKMAZ