TCMB'nin Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Kararı ve SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş'ye elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

GÜNDEM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB kararları şöyle:

17 terörist etkisiz hale getirildi 17 terörist etkisiz hale getirildi

"-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: anka