Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı son çeyreğinde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında artarak yüzde 10,2 seviyesine çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık atışla yüzde 19,2 oldu.

TÜİK mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre işsiz kişi sayısı 148 bin artarak 3 milyon 583 bine ulaştı. Böylece, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5, kadınlarda yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU  

TÜK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı ise önceki çeyreğe göre 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi. 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,9 OLDU 

İşgücü son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 714 bin kişi artarak, 35 milyon 43 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,9 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 36,2 olarak gerçekleşti. 

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,2'YE ÇIKTI  

TİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan attı. Buna göre, genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 19,2’ e ulaştı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi. 

İSTİHDAMIN YÜZDE 56,8’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE  

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 62 bin kişi, sanayi sektöründe 90 bin kişi, inşaat sektöründe 57 bin kişi, hizmet sektöründe 356 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,7'si tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 56,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,3 SAAT OLDU 

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,3 saate çıktı. 

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ÂTIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 20,8 OLDU 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi. 

Kaynak: anka