Aydınlı vatandaşlara "aldatılırsanız affeder misiniz?" diye sorduk.