Milas, Söke, Koçarlı, Karpuzlu hattı içinde uzanan Latmos, ucuz ve kalitesiz feldspat ve kuvars madenleriyle yok ediliyor. Bu ucuz ve kalitesiz madenleri İspanya ve İtalya ihraç edip markalaştırarak daha çok para kazanıyor. Çevreciler bu soruna, hukuki zeminde ve sahada yürütülen farkındalık çalışmalarıyla çözüm bulmaya çalışıyor.