Cumhuriyet halkın egemenliğidir. Yöneticilerin halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle oy vererek seçildiği yönetim biçimidir
Cumhuriyet, siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir devlet yönetim şeklidir ve bununla birlikte monarşinin zıttıdır. Monarşi tek bir kişinin egemenliğinin söz konusu olduğu yönetim biçimidir.