İngiltere’de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. “Sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.