12 Kasım 1933 tarihli muhtarlık seçimleriyle de resmi olarak Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Aydın'da Gül Esin oldu. Kasaba halkı tarafından sevilmesi, saygı görmesi ve aynı zamanda henüz erkeklerin bile doğru dürüst okuma yazma bilmediği bir dönemde okuryazar olması muhtar seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Eğitim faaliyetlerine büyük destek veren Esin köy çocuklarının özellikle de kız çocuklarının okutulabilmesi için aileleri ikna etme çabaları olmuştur. Gül Esin'in muhtarlığı 2 yıl devam etmiş 1936 yılında muhtarlık süresinin dolması üzerine, tekrar aday olmamıştır.