Yargıtay’dan düğündeki takılar için emsal karar çıktı. Peki sizce geline takılan takılar kimindir?