HABER: TUĞBA AYDIN

14. Ege Kadın Buluşması'nda, 8 başlık altında kurulan atölyelerde kadın ve çocuk sorunları değerlendirerek çözüme ilişkin taleplerin belirlendiği bir bildirge paylaşıldı. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açıklamaya EKBP Koordinatörü Şengül Baysak, Aydın Sekreteri Gülsevil Ergünoğlu, İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Nimet Erkul ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

EKBP adına açıklamayı okuyan Gülsevil Ergünoğlu, var olan kadın ve çocuk hakları ile son günlerde tartışmaya açılan 6284 sayılı yasanın korumasına ve iyileştirilmesine yönelik belirlenen konu başlıklarını paylaştı. Konu başlıklarından ilki olan Anayasa ve İstanbul Sözleşmesinin önemine değinen Ergünoğlu, “Başta STK'lar olmak üzere ilgili tüm kesimlerin katılımı olmadan ve özgür bir tartışma ortamı yaratılmadan anayasa ve yasa değişiklikleri yapılmamalıdır. Bugün sorun uygulamadadır. "Başörtüsüne güvence" adı altında kabul ettirilmeye çalışılan 41. madde değişiklik teklifi, başörtülü ve başörtüsüz tüm kadınların kıyafetleri üzerinden eğitimden çalışma hakkına dek tüm temel haklarını yok edebilecek tehlikeler taşımaktadır. Anayasal laiklik ilkesine açıkça aykırıdır. Özgür ve katılımcı bir yasa yapma ortamını sağlayacak siyasi reformlar yapılmalı, anayasaya uymayanlar anayasa yapamaz. Toplumun özgür ve aktif katılımı olmadan anayasa yapılamaz, demeye devam edeceğiz” şeklinde belitti.

WhatsApp Image 2023-04-13 at 13.35.55

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceklerini kaydeden Ergünoğlu, “Türkiye'nin sözleşmeden çıkışı ile ilgili davalar Danıştay'da sürüyor. Türkiye'nin sözleşmeye tekrar taraf devlet olması için hukuki ve siyasi mücadelemiz sürüyor, sürecek” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için acil uygulanması gereken bütünlüklü politikalara ihtiyaç vurgulandı. Yapılması gerekenleri sıralayan Ergünoğlu, “Eşit yurttaşlık haklarımız aşındırılmaktan vazgeçilmeli, eşit temsil sağlanmalıdır. Kazanılmış haklarımızı gasp etme girişimlerine derhal son verilmelidir. Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı uygulanmalıdır. Eğitim eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, laik, parasız hale getirilmelidir. Eşit istihdam, işyerinde kreş açılması ve iş yaşamında şiddeti ve tacizi önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmalıdır. Gerek yerinden edilme nedeniyle başka şehirlere yerleştirilen gerekse de afet bölgesinde kalan, afetten etkilenen kadınların şiddete maruz kalmaması için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla acil önlemlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK MECLİSLERİ KURULMALI"

Türkiye'de bütüncül ve ulusal bir çocuk politikası yapılması gerektiği konusundaki maddeyi özetleyen Ergünoğlu, “Multi disipliner olan çocuk alanında tek bir merkezden kontrol ve yönetimin sağlanması için ivedilikle Çocuk Bakanlığı kurulmalı, Çocuk yoksulluğunun önlenmesi, çocuk korumanın sağlanabilmesi için mahalle bazında örgütlenmiş sosyal hizmet ağı kurulmalı, Çocuk katılımını teşvik etmek, nasıl bir kent ve semtte yaşamak istediklerini öğrenebilmek, ihtiyaçlarını tespit edebilmek için yerel yönetimlerde çocuk meclisleri kurulmalı” ifadelerine yer verdi.

Yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama maddesinin de atını çizen Ergünoğlu, “Yerelde eşitsizliği gidermek için özellikle erkeklerin de aktif olarak katıldığ toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılmalı. Yerel yönetimlere yönelik tüm eğitim modüllerine toplumsal cinsiyet eşitliği e vigi bilgilendirmeler eklenmeli, hak temeli ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hizmet sunulabilmesi için eğitim verilmeli. Şiddetsiz erkeklik eğitimleri yaygınlaştırılmalı, erkeklerin şiddetle erkeklik işkisini sorgulamaları sağlanmalı. Okulların kapalı olduğu dönemlerde çocuklar için farklı kurslar açılmalı, eşitlikçi bakış açısı ana-akımlaştırılmalı” dedi.

WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.29.17

“KADINLAR İÇİN YOKSULLUK EKONOMİK ŞİDDETTİR”

Kadın yoksulluğunu önlemenin bildirgede yer alan bir diğer önemli madde olduğunu sözlerine ekleyen Ergünoğlu, “Kadın yoksulluğu deyince aklımıza ekonomik şiddet psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, sosyal şiddet öncelikle geliyor. Kadınlar her zaman kendi öz varlığından temel ihtiyaçlarından, sağlığından geleceğinden vazgeçip kendisini ailesine adıyor ve onları koruyor çocuğundan ailesinden eşinden vazgeçmiyor ailesinin sorumluluğunu alıyor” diye konuştu.

Kadın Kooperatiflerinin görünürlüğünü arttırma çalışmalarının desteklenmesi, kadın kooperatifçiliğinin desteklenerek geliştirilmesi, kadın istihdamı ve girişimleri arttırılarak kadınların yerel kalkınmadaki liderlikleri güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ergünoğlu, “Kadın Kooperatifleri için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı, "Sosyal Kooperatif" kavramı mevzuata dahil edilmeli. Kadın Kooperatiflerine vergi muafiyeti ve indirimi sağlanmalı” şeklinde belirtti.

"EŞİT TEMSİL İSTİYORUZ"

Siyasetin daha eşit ve kapsayıcı olması ve kadınların siyasette eşit temsilinin de önemine işaret eden Ergünoğlu, “ Siyasette eşit temsilin sağlanması için fermuar sistemi (aday listelerinin bir kadın bir erkek olarak düzenlenmesi) mutlaka uygulanmalı. Kadınlara adaylık sürecinde maddi ve manevi tüm destekler verilmeli. Genç kadınlara öncelik tanınarak onlara yardımcı olunmalı, çekinmeden siyaset kapısı Aday belirleme komitesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için on seçim getirilmeli ardına kadar açılmalı” dedi.

“ETKİN VE GÜÇLÜ KADIN ÖRGÜTLENMESİ OLMALI”

Örgütlü kadın hareketinin daha geniş bir çerçeve içinde, bulundukları her alanda örgütlenme ve dayanışmaları güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ergünoğlu, “Kadınlar sadece kadın örgütlenmeleri içinde değil, karma örgütlerde de yer almak, Örgütlerde çok önemli olan somut hedeflerin belirlenmesi için planlama, uygulama, kontrol etme ve onaylama süreçleri mutlaka işlevsel hale getirilmeli ve örgüt içi eğitimler verilmeli” gibi daha birçok kararı katılımcılara iletti.

Ergünoğlu konuşmasının sonunda ise Aydın’da kadın örgünlenmesine katkılarından dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Katılımcılar, toplantı sonrası kadın haklarına yönelik pankartlarla fotoğraf çekti.

WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.29.19

GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ