Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal’ın üstlendiği projede, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersen Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Serhan Ulusan, Arş. Gör. Dr. Emrah Hiğde, Arş. Gör. Dr. Hediye Can, Arş. Gör. Dr. Nurtaç Üstündağ Kocakuşak uzman/araştırmacı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 21 akademisyen eğitmen olarak görev alacak.

Proje kapsamında Aydın ilinde taşımalı eğitim gören 30 öğrenciye yönelik eğitimler çevre konuları ve matematik öğretimi ile birlikte ele alınıp, bir haftalık Eko-matematik kampı düzenlenecek. Bu kampta matematik etkinlikleri çevre eğitimi, fen bilimleri, oyun, drama, sanat, heykel, spor, müzik gibi konularla birlikte ele alınarak disiplinlerarası bir yaklaşım izlenecek.

Proje eğitimleri 5-11 Eylül tarihleri arasında ADÜSEM’de gerçekleştirilecektir.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://akademik.adu.edu.tr/aum/adustem/default.asp adresinden ulaşılabilir.