HABER: EKİN KORKMAZ

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Başkanı Hasan Kuru bugün yaptığı basın açıklamasında Aydın'ın bir deprem bölgesi olduğunun altını çizdi.

"AYDIN'I DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRMEMİZ GEREKMEKTEDİR"

Aydın'ın depreme ve afetlere dirençli hala getirebilmek için tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini söyleyerek; "Aydın kentimizi depremler başta olmak üzere afetlere karşı dirençli hale getirmemiz gerekmektedir. Bu hususta kamu, yerel idare, jeoloji mühendisleri odası gibi meslek odaları ve halkımızın iş birliği içerinde olduğu uzun soluklu çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Merkezi idare acilen Fay yasasını çıkarmalıdır. Hukuksal, uygulanabilir etkin yasa ve yönetmelikler oluşturulmalıdır. Yapı denetim sistemi tamamen değiştirilerek yer bilimi ve yapı biliminin etkin olduğu sigorta sistemi zemin ve yapı denetleme sistemi oluşturulmalıdır. Ülkemiz genelinde belediyelerde ve denetim sisteminde jeoloji mühendisi  görevlendirilmelidir. Ülke genelinde bahsedilen bu ana uygulamaların tesisinden sonra Kentimiz bünyesinde deprem ve afet master planları yapılarak uygulama sahası bulmalıdır. Mikro bölgeleme çalışmaları ile jeolojik zemin etütleri yapılarak imar planlamaları yer bilimine uygun hale getirilmelidir. Kent genelinde aktif-diri fay hatları çalışılarak imar planlarına işlenmelidir.

JEOLOJİ OLMADAN RİSKLİ YAPI KONTROLU YAPILAMAZ

Zemin değerlendirmeleri yapılmadan bina güçlendirmesi yapmanın doğru sonuç vermeyeceğini söyleyen Başkan Kuru; "Mevcut yapı stoğunun deprem anındaki davranışı, üzerlerinde bulundukları zeminin jeolojik şartları da dikkate alınarak ortaya çıkarılmalıdır. Bahsi geçen çalışmanın birden fazla meslek disiplini tarafından yapılması ve zemin yapı ilişkisi kurularak ortaya resmi kurumlar tarafından konmalıdır. Vatandaşlarımız münferit olarak kişisel çalışma ve çabalarda bulunmamalıdır. Zemin değerlendirmesi yapılmadan hiçbir bina için güçlendirme çalışması yapılmamalı, zira doğru sonuç vermediği acı tecrübelerle yaşanmıştır" dedi.

JEOLOJİK AÇIDAN UYGUN YENİ İMAR ALANLARI TESİS EDİLMELİ

Kentler fay hattı üstüne inşa edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kuru; "Afet bölgesinde yeni yapıların bile yıkılıp ağır hasar aldığı bir şehirleşme düşünüldüğünde; Jeoloji ve zemin açısından uygun yapılaşma  alanları oluşturularak, imar çalışmalarína hazır hale getirilmelidir. Aktif fay hatları üzerinde olan yerleşim alanları , afete duyarlı riskli alanlardaki yapılaşmalar, ekonomik fon oluşturularak planlama dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygun alanlara taşınmalıdır. Kent dahilindeki alt yapılar ( kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve yollar ), aktif fay hatlarına da dikkat edilerek jeoloji biliminin gösterdiği şekilde afete karşı uygun hale getirilmelidir" dedi.

"DEPREME DAYANIKLI BİNA YAPMAK MÜMKÜN"

Jeolojiye uygun olduğu sürece depreme dayanıklı kentler inşa edilebileceğini söyleyen Başkan Kuru; "Depremler başta olmak üzere afetlerle mücadele, baştan sona kadar bir bütün olarak planlanıp zamana yayılarak uygulanmalıdır. Tüm süreçlerde yönetsel ve toplumsal afet, risk yönetimi ve afet algısı eğitim süreçleri esas ve sürdürülebilir olmalıdır. Her türlü depreme dayanıklı, etkin hukuksal koruma ve denetleme mekanizması altında bina yapmak mümkün yeter ki jeolojiye uygun olsun" dedi.

"EL BİRLİĞİ İLE OLUŞTURMAMIZ GEREKMEKTEDİR"

Aydın için oda olarak her şey yapmaya hazır olduklarını belirterek; "Aydın kentimizi depreme dirençli hale getirecek, mekanları kullanabilir hale getirebilecek ve gerekli alt yapıyı oluşturabilecek bilgi birikim ve algıya sahip yönetim modelini el birliği ile oluşturmamız gerekmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Olarak yetkin ve yeterli bilgi birikimimizle her zaman Aydın kentimizin ve halkımızın yanında ve hizmetinde olacağımızı bildiririz" dedi.