Aydın Valiliği LGBTİ bireylerin yürüyüş ve eylemlerine yönelik yasak kararı yayınladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Aydın ili sınırları içerisinde, LGBTİ oluşumlarınca yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, kamu esenliğinin ve  genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival, konferans, atölye çalışması, panel, söyleşi vb. İl idaresi ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında üç gün süre ile yasaklanmıştır "ifadeleri kullandıldı.