HABER: EKİN KORKMAZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aydın üyeleri 12 Mayıs Hemşire Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları duyurmak amacıyla basın açıklaması yaptılar.

"TEMEL GÜNDEMİMİZ GEÇİM DERDİ"

SES Aydın Şube Eş Genel Başkanı Öznur Özağaç basın açıklamasında hemşirelerin sadece 12 Mayıs'ta hatırlanmamasını ve yaşadıkları sorunların çözüme ulaşmasını söylerek şunları değindi; "Hemşireler, sağlık ekibinin en önemli ve en kalabalık parçasıdır. Ancak bizler sadece 12 Mayıs hemşirelik gününde hatırlanmak istemiyor, sorunlarımızın çözülmesini talep ediyoruz.  Bu günlerde siyasetin gündemi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kitlenmiş bulunuyor. Emeğiyle geçim mücadelesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin temel gündemimiz ise geçim derdi olmaya devam ediyor. Tüm emekçiler için ücrete dair talebimiz hemşire arkadaşlarımız içinde aynen geçerlidir. Performans, döner sermaye, ek ödeme ve şimdi de teşvik diye adlandırılan gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak tek kalemde temel ücret verilsin. Temel ücret üzerine eğitim durumu, yapılan işin niteliği ve riski, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ek ücret belirlensin. Bu gerçekleşinceye kadar; bağımsız bir meslek grubu olan hemşirelerin yaptığı her işlem karşılığı olan teşvik ödemesi verilsin" dedi.

YOKSULLUK SINIRI ÜSTÜNDE TEMEL ÜCRET VERİLSİN

Başkan Özağaç sağlık çalışanlarının istedikleri hakları şöyle sıraladı; "Tüm emekçilere yoksulluk sınırı üstünde temel ücret verilsin, gece mesailer, çift vardiya sayılacak şekilde düzenleme yapılsın. Yıpranma, ‘’fiili hizmet’’ geriye dönük 5 yıla 1 olarak düzenlensin, her işyerinde 7/24 ücretsiz kreşler açılsın, Gebelik tespiti ile gece çalışma yasaklansın, esnek çalışma, angarya çalışma son bulsun, Atama bekleyen sağlıkçıların ataması yapılsın, hemşirelik kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, bağımsız hale getirilsin. COVID-19 pandemisi ve deprem ile birlikte daha da görünür hale gelen sağlık emekçisi sayılarındaki açık giderlisin. OECD ortalamasına göre kadrolu güvenceli istihdamla yükseltilsin, kadın sağlık çalışanları için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin. Bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin. Sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun. Şiddete karşı tüm tedbirler alınsın. Atamalarda liyakat esas alınsın. Yöneticiler liyakata uygun olanlar arasında, işyerindeki emekçiler tarafından seçilerek belirlensin. Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın sağlık iş kolundaki düzenlemelerin dışında tutulması uygulamasına son verilsin. Staj dönemleri işe başlama kabul edilmeli ve EYT kapsamına alınsın."

"ACİL EK ZAM İSTİYORUZ"

Başkan Özağaç yoksulluk sınırının 33 bine yükseldiğinin altını çizerek; "KESK, DİSK ve TÜRK İŞ Konfederasyonları'nın yaptığı araştırmaya göre yoksulluk sınırı ülkemizde 33 bin rakamlarına dayanmıştır. Bir emekçinin insanca yaşaması için gereken ücret bunun altına düşmemelidir. Bu bağlamda kamu emekçilerine Temmuz ayı beklenmeden acil ek zam verilmelidir. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara sesleniyoruz, Sadaka zamlarını, ulufe zamlarını artık kabul etmiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Son olarak şunu söylemek isteriz ki; Hak verilmez alınır! Ancak örgütlenirsek birlik olursak haklarımızı alırız. Bu 12 Mayıs Hemşireler günü ve haftasında da mesleğimize sahip çıkıyoruz. Taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm hemşire arkadaşlarımızı yanımızda olmaya, haklarımızı almak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz" diyerek basın açıklamasını tamamladı.