Çocuklarda sağlıksız beslenme ile oluşabilecek hastalıkların önlenmesinin yanında obeziteyle mücadele karşısında da önemli bir adım olarak ortaya konulan “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının bu yıl da kantinlerde yerini alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Çalışmaları içerisinde beslenme ilişkili hastalıklar konusunda toplum bilinci oluşturmayı hedefleyen ve çocukluk çağı obezitesinin önüne geçilmesi yönünde projeler geliştiren Türk Böbrek Vakfı, "Okul Gıdası Logosu" uygulamasının çocuklar lehine paydaşı olarak sahaya indi. TBV Başkanı Timur Erk, İstanbul Küçükçekmece Mustafa Pars İlkokulu’nu ziyaret ederek kantinlerin mevcut durumunu değerlendirdi ve okulların açılması arifesinde süreçle ilgili çağrıda bulundu.

TBV Başkanı Timur Erk, "Okul Gıdası Logosu" konusunda 3 bakanlık bir araya gelerek müthiş bir başarı gösterdiğini fakat denetimlerin yetersiz kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"OBEZİTEDE AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ: Ne yazık ki çocuk obezitesi konusunda Türkiye oldukça sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Genelde obezitede Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumdayız. Özellikle çocukluk çağı obezitesinde ciddi bir mücadele gerekli çünkü obezite bütün hastalıkları tetikleyen konumda. Bu nedenle bu konuya önem veriyor ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Haziran 2019’da Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek örnek bir girişimde bulundular ve bir protokol etrafında mutabakat sağladılar. Fakat ne yazık ki arkası gelmedi. Bilindiği üzere araya pandemi süreci girdi, arkasından kantinciler ellerinde kifayetli ürün olmadığını, zor durumda olduklarını ilettiler. Bu gibi gerekçeler ile bugünlere geldik. En son ise 6 Eylül 2022’de uygulama yürürlüğe girdi ama maalesef arkası gelmedi. Üzülerek belirtiyorum ki denetimler eksik kaldı. Bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı’nda. Onun için 11 Eylül 2023’de okullar tekrar başladığında bu konuyu görev olarak benimsemiş bir sivil toplum kuruluşu olarak tekrar gündeme getiriyor ve çağrıda bulunuyoruz.

'OKUL GIDASI' LOGOLU 495 KALEM ÜRÜN VAR: Vakıf olarak maksadımız çocuklarımızın sağlığı ve sağlıklı nesillerin yetişmesi bunun için burada, okul kantinlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesinde yayınladığı üzere ‘Okul Gıdası' logosu alan 495 ürünün, ortaya konulması, satılması ve gerekli denetlemelerin yapılması için tüm adımların atılmasını rica ediyoruz. Beslenmede yeterlilik sağlanması için, öncelikle su, ardında taze mevsim meyvesi, işlenmemiş kuru yemişlerin önemi büyük. Özellikle gıda sanayisi açısından belirtmek isterim ki bazı paketli gıdalar raf ömrü gereği fazla miktarda tuz barındırıyor, bu sebeple okul gıdası logosunun çok ince detaylandırılması gerekiyor. Temennimiz çocuklarımızın geleceği oynamayalım ve sağlıklı nesillere erişelim.

SİSTEM GAYET YETERLİ: Üç bakanlığın ortaya koyduğu protokolde sistem gayet yeterli. Raflardaki ürünlerde okul gıdası logosu görüyorsak çocuk bu bilinçle hareket edecek, ebeveyn çocuğunun sağlığı için buna dikkat edecek ve kantinlerde buna uyacak. Velilere tavsiyemiz çocukları gerek evde sundukları kahvaltıda gerek yanlarına koydukları beslenmelerinde gerekse kantinlerden satın alınan ürünler konusunda sağlıkları için emek vermeleri ve bu konunun üzerine eğilmeleri olacak."

@aydinhaberlericom

👉📢 Sökeli vatandaşların en büyük problemlerinden birisi dere yataklarının temizlenmemesi. Bu durum kötü kokuya ve sivrineklerin hızla çoğalmasına neden oluyor. Bir örnek de Söke'nin Savuca Mahallesi'nden..

♬ orijinal ses - AYDIN HABERLERİ