ZEHRA DEĞİRMENCİ

Bursa’da Nilüfer Belediyesi, düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali’ni, Bursa Valiliğinin kamp kurmak ve alkollü içki satışı ile ilgili yasak kararının ardından iptal etme kararı aldı. Bursa Valiliği, festivalin yasaklandığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı, ancak belediyeye gönderilen festivalle ilgili yazıda, kamp yapılması ve çadır kurulması suretiyle gece konaklama yapılmaması, alkol satışının yapılmaması gerektiği belirtilmişti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erden, “Festivali festival yapan niteliklerini ortadan kaldırırsanız, festivali hem içerik açısından hem de ekonomisi açısından yapılamaz bir noktaya getirmiş olursunuz ve ayrıca yaptığımız diğer açık hava konserlerinden bir farkı da kalmaz" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul’da patlama! 2 ölü İstanbul’da patlama! 2 ölü

Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali, valiliğin kamp ve alkol yasağına ilişkin kararının ardından belediye tarafından iptal edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivali iptal etmelerinin gerekçesini, "Biz bu engelleme girişimi nedeniyle 7. Nilüfer Müzik Festivali’ni iptal etme kararı aldık. Festivali festival yapan niteliklerini ortadan kaldırırsanız, festivali hem içerik açısından hem de ekonomisi açısından yapılamaz bir noktaya getirmiş olursunuz ve ayrıca yaptığımız diğer açık hava konserlerinden bir farkı da kalmaz" sözleriyle açıkladı.

Erdem’in açıklamasının ardından Bursa Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 01-03 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer-Balat Atatürk Ormanı’nda yapılması planlanan ‘7. Nilüfer Müzik Festivali’ ile ilgili olarak emniyet personeli görevlendirilmesi, güvenlik ve trafik tedbirleri alınması talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine Nilüfer Kaymakamlığımızca festival düzenlenecek alanın orman alanı içerisinde bulunması nedeniyle başta orman yangınlarının önlenmesi olmak üzere; vatandaşlarımızın yaşayabileceği olumsuzluklara karşı asayiş, güvenlik, trafik ve alanda tahliye yollarının açık tutulması ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlarda gerekli önlemlerin alınmak kaydıyla festivalin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, festivalin Valiliğimizce yasaklandığına ilişkin haber, yorum ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.”

BELEDİYEYE GÖNDERİLEN YAZIDA ALKOL VE KAMP YASAĞI ŞERHİ KOYULDU

Oysa Nilüfer Kaymakamlığı’nın Nilüfer Belediyesi’ne gönderdiği ilk yazıda ise kamp yapılmasının, çadır kurularak gece konaklamasının gerçekleştirilmesinin ve festival süresince festival alanında alkol satışının yapılmasının engellenmesine dair ifadeler yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’ne gönderilen yazıda yer alan ifadeler şöyle:

"İlgi tarih ve sayılı yazınızda, Belediyeniz tarafından 1-2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Balat Atatürk Ormanında 7. Nilüfer Müzik Festivalinin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiş olup, söz konusu etkinliğin düzenlenmesinde;

1) İçişleri Bakanlığının 13.05.2023 tarihli genelgesinin 11. Maddesi gereğince; kamp yapılması ve çadır kurulması suretiyle gece konaklama yapılmaması,

2) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesi ile 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 6.maddesi gereğince söz konusu etkinliğin yapılacağı alanda ve festival süresince alkol satışı/sunumu yapılmaması,

3) Etkinliğin düzenleneceği alan ve girişlerindeki güvenlik önlemlerinin; etkinliğini düzenleyen idarenizce özel güvenlik vasıtasıyla sağlanması,

4) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek-1 Maddesine uyulması,

5) 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "Gürültü" başlıklı 14'üncü maddesi ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2022 Tarih ve E-23635644-24929914 Sayılı Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları Konulu Genelgesini istinaden Müzik Yayınının saat 01:00 Saatini geçmemesi hükümlerine uyulması

6) İlgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması, mekânın seyirci kapasitesi aşılmadan, tahliye yollan ve çıkışlarının gerektiğinde kullanıma uygun şekilde hazır bulundurulması,

Ayrıca; etkinliğin planlanan günlerinde değişiklik olması durumunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirim yapılması gerektiği hususları tarafıma tebliği edilmiş olup;

İş bu tebliğ tebellüğ belgesi tarafımızca tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır."