AK Partili Ökten'den otoban krizi açıklaması; "Teknik bir aksaklık yok" AK Partili Ökten'den otoban krizi açıklaması; "Teknik bir aksaklık yok"

HABER: AYŞE YILMAZ

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplandı. Başkan Çerçioğlu, yasa gereği toplantıya başlamadan önce meclisin en genç iki üyesini divana davet ederek başladı. Yoklamanın alınmasının ardından divan kurulu üyelerini ve katibi seçmek üzere önergeler alındı ve oylamaya sunuldu.

Photo 2024 04 18 15.25.02

MECLİS DİVANI KADINLARDAN OLUŞTU

CHP Grubunun önerisi üzerine Derya Oktay, Ayşe Özdemir, Hicran İzmit, Yasemin Gürsoy ve Gülsüm Tekeoğlu oy çokluğu ile divan üyeliklerine seçildi.

BELEDİYE ENCÜMENLERİ BELLİ OLDU

Belediye encümen üyeleri Mustafa Kırcalı, Mustafa Saatçı, Fahri Semerci, Yücel Şengün ve
Ayşe Özdemir olarak belirlendi.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ BELLİ OLDU

Toplantıda Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi de yapıldı. Oy çokluğu ile Yiğit Menderes ve Celalettin Erol başkan vekili seçildi.

Photo 2024 04 18 15.25.00

KOMİSYON VE BİRLİK ÜYE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

46 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Plan Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu,Eğitim kültür ve Gençlik Komisyonu, Ulaşım Komisyonu
Hukuk Komisyonu, Esnaf Meslek Odaları veSivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Jeotermal Komisyonu, Kadın, Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonu, Turizm Komisyonu, Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu ile Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Komisyonu için üyeler seçimle belirlendi.

Öte yandan Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Enerji Kentleri Birliği, İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği için üyelerin seçimi yapıldı.

Meclis gündeminde maddeler tek tek görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilmek üzere ikinci oturum için ertelendi.