Kanun teklifinde tarımsal destekler için bütçe kaynaklarından ayrılan yüzde birlik miktarın bir an önce yüzde beşe çıkartılmasını ve çiftçilerin kamu ve özel sektöre olan borçları nedeniyle tarımsal desteklerinden kesinti yapılmamasını talep etti.  

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “gıda ihtiyacı ve gıda güvenliğinin sağlanması için dünyanın birçok ülkesinde çiftçileri teşvik edici politikalar uygulanmakta, bütçe kalemleri içinde pay ayrılmakta ve verilmektedir. Bizim ülkemizde ise gayrisafi milli hasıladan tarımsal destekler için ayrılan oran yüzde birdir ve iktidar bu yüzde birlik desteğin bile tamamı vermiyor. Birçok çiftçinin borçları nedeniyle tarım desteklerine el konuluyor, kesinti yapılıyor” dedi.

ÇİFTÇİLER ÜRETİM YAPMAKTAN UZAKLAŞIYOR

Gıda güvenliğini sağlamak için üretmek ve üretimde sürekliliği sağlamak ülkemizin öncelikleri arasında olmalıdır. Tarımsal desteklerin az oluşu ve uygulanan tarım politikaları karşısında çiftçilerimizin üretim yapamadığını ifade eden Karakoz; “gübresinden tohumuna, zirai ilacından yemine, elektrik giderlerinden mazotuna kadar tüm girdi maliyetleri her geçen gün zamlanıyor. Girdi maliyetlerinden dolayı üretim yapamayan çiftçilerimiz de her geçen yıl ekmekten biçmekten uzaklaşıyorlar” hatırlatmasını yaptı.

Özel'den Erdoğan'ın anayasa çağrısına yanıt Özel'den Erdoğan'ın anayasa çağrısına yanıt

TARIMSAL DESTEKLERİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE BEŞ OLMALIDIR

2023 yılında bütçeden tarımsal destekler için 63 milyar 379 milyon lira kaynak ayrılırken bu rakamın 2024 yılında 91 milyar 554 milyon lira olacağının altını çizen Karakoz; “yaşanan ekonomik gelişmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon dikkate alındığında belirlenen rakamın yeterli olmayacağı belli. Dolayısıyla kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için mutlaka bütçe içinden çiftçilerimize daha fazla tarımsal destek verilmesi gerekmektedir. Bu destek miktarı da en az yüzde beş oranında olmalıdır” çağrısını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 20 ve 21 inci maddelerinde yapılmasını istediği kanun teklifi aşağıdadır.