CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Aydın’ın sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Meclis Genel Kurulunda konuşan Bülbül, Aydın’ın sorunlarının ülkenin genel sorunlarından ayrı düşünülemeyeceğini ama Aydın’a özgü de sorunlar olduğunu vurguladı. Özellikle JES ve maden sahalarından bahseden Bülbül şunları söyledi:

“Aydın'da denetlenmeyen JES'ler ve madenler en büyük sorunu teşkil ediyor. Birinci derece tarım arazilerine JES ve maden ruhsatı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını zehirleyerek açıkça suç işliyor. Aydınlılar olarak yapılması zorunlu olan bir, havza bazında kümülatif etki değerlendirmesi, iki, sağlık etki değerlendirmesi yapılması beklenirken son beş senede ne yazık ki 242 yatırım projesi için "ÇED Gerekli Değildir" 48 proje için "ÇED Olumlu" raporu verildi; Aydın'da sadece 4 yatırım için de "ÇED Gerekli" raporu istendi. Çevresel etki değerlendirmeleri açıkça Aydın'da çevrenin, doğanın, Aydınlı hemşehrilerimizin aleyhine kullanılıyor. Türkiye genelinde 63 tane JES var; çok ilginçtir, 63 tane JES'in 32 tanesi Aydın'da. 240 maden sahası var; bunlar yetmedi, zeytin alanlarını açıkça maden işletmelerinin talanına götüren yönetmelik değişikliğinden sonra Aydın'da 6 maden sahası için ihale açtığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu. Bu maden sahalarının içinden kaç zeytinlik alanına zarar verildiyse açıklanmadı. Bu çerçevede açılan davadan yürütmenin durdurulması kararı verildi ancak yine talan devam ediyor.”

NEDEN KAÇIYORSUNUZ?

“Cumhuriyet Halk Partisinin Aydın milletvekili olarak burada bu JES'lerin denetlenmesi ve havaya, suya ve toprağa yönelik yaptığı etkiler konusunda önergeler verdik, araştırma önergeleri verdik. Niye kaçıyorsunuz? Niye bu konuda araştırma önergelerimizi Aydın'ın zehirlenip zehirlenmediğini niye araştırmıyorsunuz? AKP Aydın milletvekillerine sesleniyorum: Aydın'ın bu durumda olmasının sorumlusu kimler acaba? Kimler acaba?”

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ

Bir diğer sorunumuz Aydın'ın sağlık sistemi. Sağlık sistemi açıkça çökmüş durumda Aydın'da. Bakınız arkadaşlar, 2022 yılı Ekim ayı verilerini veriyorum: Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı 348. Yoğun bakım servislerinde ise yataklar yetersiz. Hastanelerde tıbbi cihazlar eksik, yoğun bakım servislerinde yataklar dışında cerrahi malzeme yok, cihazlar eksik. Ambulanslarda birçok hastayı taşıyabilmek için gerekli cihazlar yok. Aydınlılar tedavi olmak için Denizli'ye, İzmir'e gidiyor arkadaşlar. Turizm kenti olan Didim ve Kuşadası'nda ise uzman doktorlar yok, Nazilli'de uzman doktorlar yok. Değerli arkadaşlar, Aydın'da doktor başına düşen hasta sayısı 506, hemşire başına düşen kişi sayısı 390. Bu sayılar ne demek biliyor musunuz? Aydın'da sağlık sistemi çökmüş. Aydın cezalandırılmış durumda.”

GSYH ORTALAMASININ ALTINDA

“Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarını söylüyorum: 2019 yılı kişi başı gayrisafi yurt içi hasılanın Türkiye ortalaması 52.316 TL, 14.618 TL eksiğiyle Aydın'da 37.698 TL; 2020'de 60.525 iken Türkiye ortalaması, Aydın'da 42.176 TL; 2021 daha aşağıda, Benzer illere göre Aydın açıkça cezalandırılmış. Son söz olarak, Aydın'da Kuva-yiMilliyeciler var, Aydın'da efeler var, Aydın'da Galip Hoca olan rahmetli Celal Bayar'ın önderliğinde Yörük Ali Efe var, Demirci Mehmet Efe var, Sancaktarın Ali Efe var, Sökeli Cafer Efe var. Bu efelerin kenti bu seçimde gereğini yerine getirecektir.”