Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), depremlerden etkilenen 11 ilde kredi kartları borçlarındaki asgari ödeme sınırını indirirken, geliri tespit edilemeyenlere verilecek kredi kartı limitlerini 2 bin liradan 5 bin liraya çıkardı. Bölgede yeni kullandırılacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinde daha önce belirlenen vade süreleri kaldırıldı. Kredi kartlarında vadelendirme süreleri de iki katına çıkarıldı. BDDK’nın kredi kartı taksit ve kredi vadeleriyle ilgili sağladığı esneklikler 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Deprem bölgesindeki ortak ATM’lerden de işlem ücreti alınmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK’nın depremden etkilenen 11 il için aldığı kararları sosyal medya hesabından paylaştı. BDDK’nın deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların borçlarına yönelik aldığı kararlar şöyle:

KREDİLERDE UYGULANAN SÜRELER KALDIRILDI

- Deprem bölgesinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması, ödemesiz dönem uygulamasının da bankalara bırakılması.

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRMELERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

- Bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılması.

- Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenmesi.

- Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırların yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi.

EN DÜŞÜK KREDİ KARTI LİMİTİ 5 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

- Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limitinin 2 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltilmesi.

- Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususların bankaların ihtiyarına bırakılması.

- Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkân sağlanması.

 - Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmaması.

- Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temininin bankaların ihtiyarına bırakılması.

- Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin sürelerin deprem bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatılması.

- Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili sürelerin ertelenmesi.

- Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esnekliklerin 01.01.2024 tarihine kadar uzatılması.

- Kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgilerin kullanılarak kimlik doğrulama işleminin hayata geçirilmesi.

- Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacağı ilk temassız işlemlerinde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler için mevcut uygulamanın sürdürülmesi.

- Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat’tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması.

- Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması.

- Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına Kurul tarafından karar verildi.

- Kamu bankaları tarafından bölgeye yardım ulaştırılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderildi.

- Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verildi.

ORTAK ATM’LERDEN İŞLEM ÜCRETİ ALINMAYACAK

- Ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine yönelik karar alındı.

- Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılmasına karar verildi.

,

Kaynak: anka