Çiftçilerin başta üzüm bağları olmak üzere tarımsal üretime zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı jeotermal enerji santralleri ile ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, jeotermal elektrik santrallerini yargıya taşıyan Ege köylülerinin lehine bir karar verdi. Jeotermal enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu Aydın’da sondaj çalışmaları halkın yaşam alanlarını ve tarımı tehdit ederken Efeler İmamköy sakinleri uzun zamandır var olan sondaj alanına yenilerinin eklenmesi üzerine harekete geçmişti. Köy sınırlarındaki bir JES projesini yargıya taşıyan bölge halkı davanın bilirkişi incelemesinde mevcut JES’in yanı başında yükselmekte olan başka bir JES projesi ile karşılaştılar.

MAHKEMEDEN SÜRE AŞIMI KARARI

Yeni JES projesinin de ÇED izninin iptali için 2015 yılında dava açıldı. Bilirkişi raporu da yerel mahkemenin davacıların lehine gelmesine rağmen yerel idare mahkeme süre aşımı gerekçesiyle davayı reddetti. Yerel idare mahkemenin ardından Danıştay 14’üncü Dairesi de köylülerin aleyhine karar vererek temyiz talebini geri çevirdi.

SÜREÇ AİHM’DE

İç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine Aydınlı Efgan Çetin, Şermin Çetin, Ayşe Çetin, Hasanali Çetin ve Şerife Yıldız AİHM’in yolunu tuttu. Avukatları Arif Ali Cangı ile birlikte kararı AİHM’e taşıdılar. Dava dilekçesinde, bilirkişi raporunda vurgulanan tesisin işletilmesinin çevreye verebileceği potansiyel zararlara dikkat çekildi.

HAK İHLALİ VURGUSU

Dosyayı inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının göre ihlal edildiğine hükmetti.

Çine Topcam'da varlık mücadelesi sürüyor Çine Topcam'da varlık mücadelesi sürüyor

YARGILAMA SİL BAŞTAN

8 yıllık hukuki mücadelenin sonucunda alınan AİHM kararı ile birlikte JES projesinin ÇED yargılama süreci yeniden başlayacak.