Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2021)

13 Ekim 2021 Tarihli ve 31627 Sayılı Resmî Gazete

GÜNCEL 13.10.2021, 08:31
Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)