Resmi Gazete'de bugün (20 Ekim 2021)

20 Ekim 2021 Tarihli ve 31634 Sayılı Resmî Gazete

GÜNCEL 20.10.2021, 08:49 21.10.2021, 10:10
Resmi Gazete'de bugün (20 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği

– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2020/53, K: 2021/55 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/18975 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)