Resmi Gazete'de bugün (22 Ekim 2021)

22 Ekim 2021 Tarihli ve 31636 Sayılı Resmî Gazete

GÜNCEL 22.10.2021, 09:00
Resmi Gazete'de bugün (22 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GÜNCEL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)