Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2021)

22 Eylül 2021 tarihli ve 31606 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararlar yönetmelikler ve tebliğler

GÜNDEM 22.09.2021, 09:18 22.09.2021, 09:32
Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2016/10657 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/42944 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)