banner25

banner24

YÖK'TEN YENİ SALGIN REHBERİ: YENİ AKADEMİK YILDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ESAS OLACAK

YÖK, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında üniversite kampüslerinde uygulanacak önlemlere ilişkin kılavuzunu güncelledi. Yeni akademik yılda önlemler alınarak yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

GÜNDEM 03.09.2021, 17:33
YÖK'TEN YENİ SALGIN REHBERİ: YENİ AKADEMİK YILDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ESAS OLACAK

YÖK, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında üniversite kampüslerinde uygulanacak önlemlere ilişkin kılavuzunu güncelledi. Yeni akademik yılda önlemler alınarak yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

YÖK, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararının ardından, "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi” hazırladı.

Eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik rehberde, örgün eğitimde öncelik, yüz yüze eğitimde olacak. Salgının seyrine göre yükseköğretim kurumları örgün programlarda hibrit eğitim modelleri de uygulayabilecek.

Rehberde, hibrit eğitime geçildiği durumda da uygulamalı eğitimlerin olabildiğince yüz yüze yapılması gerektiği, teorik derslerin ise yüz yüze ya da belirli oranda yüz yüze yapılması gerektiği vurgulandı.

SALGININ SEYRİNE GÖRE KURUMLAR KARAR ALABİLECEK

Kılavuzda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalarda değişiklik yapma yetkisi, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı. Yükseköğretim kurumlarından, gelecekteki olası senaryolara göre farklı eğitim programlarının farklı uygulamalarına göre planlamalar yapılması istendi. Üniversiteler, salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararları da takip edecek, buna göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

Kılavuza göre; yükseköğretimin örgün eğitiminde, sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim esas olacak. Salgının etkinliği azalmakla birlikte devam ettiği süreçte harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilecek.  Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Uzaktan eğitim uygulamalarında, mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim yapılacak.

2021-2022 akademik yılında geçmişe dönük kazanım eksikleri tespit edilecek. Gözlemlenen eksik kazanımlar üniversite kurulları tarafından değerlendirilecek, gerekli olması halinde hafta sonları da kullanılarak telafi eğitimleri verilecek.

Uygulamaların, akademik etkinliklerin, kongre ve toplantıların yüz yüze devam edebilmesi için akademik ve idari personel ile öğrenciler aşı olmaları için teşvik edilecek.

YÜZ YÜZE SINAV ÖNCELİKLİ OLACAK

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar, esas olarak yüz yüze yapılacak. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek. Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılacak ve üniversite senatoları esnek karar alabilecek.

Derslikler ve çalışma salonlarındaki Covid-19 tedbirleri ile ilgili ilkeler ise şöyle belirlendi:

- Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması özendirilmeli.

- Dersler mümkün olan en az sayıda ile yapılmalı blok ders uygulanmamalı, dersler arasında salonun büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara verilerek ortam havalandırılmalı.

- Etüt salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmalı, kalabalık grup çalışmalarından

kaçınılmalı.

- Üniversitelerde, dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında, yemekhanelerde, kantin ve kafeteryalarda maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Maskenin çıkarılması gereken yemekhane gibi yerlerde oturma düzeni en az bir metre mesafe bırakılarak ayarlanmalı.

- Dersliklerde oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalı.

- Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülmeli.

- Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmalı, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalı.

- Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulmalı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılmalı.

 

Yorumlar (0)