Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Su ve Atık Su İstatistiklerini yayımladı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekilirken, 2022 yılında ise toplam 19,2 milyar metreküp su çekildi. 2022 yılında çekilen suyun yüzde 56,8'i denizden; yüzde 22,1'i yeraltı ve yüzde 21,1'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2'si tatlı su kaynaklarından temin edildi.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 43'ü barajlardan, yüzde 29,1'i kuyulardan, yüzde 16,5'i kaynaklardan, yüzde 7,7'si akarsulardan ve yüzde 3,7'si göl, gölet veya denizlerden sağlandı. Kaynaklardan çekilen toplam 6,7 milyar metreküp suyun 4,1 milyarı içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,4 milyar metreküp atık suyun 4,6 milyarı atık su arıtma tesislerinde arıtıldı.

Kadınlar kendi soyadını kullanabilecek! Kadınlar kendi soyadını kullanabilecek!

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplandı. Bu miktar 2020 yılında 228 litre idi.

Editör: EKİN KORKMAZ