Hekim Birliği Sendikası, hekimlerin karşı karşıya olduğu acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmek için Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, “Sağlık sisteminin hak ettiği konuma ulaşması için samimi bir beyaz reforma ihtiyaç olduğu açıktır. Hekimlerin çalışma koşulları, iş güvencesi ve özlük hakları, sağlık sistemimizin temel taşlarındandır. Bu hakların korunması ve iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” dedi.

Hekim Birliği Sendikası, hekimlerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent’te bulunan yerleşkesinde basın açıklaması yaptı. Hekimler,  “Hiçbir yere gitmiyoruz”, “100. hastam olmak ister misin”, “Hastama zaman ayırmak istiyorum”, “Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler” yazılı dövizler taşıdı. Hekimler, basın açıklaması sonunda ellerinde taşıdığı siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

“Hekimlerin çalışma koşulları, iş güvencesi ve özlük hakları, sağlık sistemimizin temel taşlarındandır. Bu hakların korunması ve iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” diyen Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, şunları söyledi:

“ACİL TEDBİRLERİN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ''

“Bu ülkenin en önemli sorunlarının başında sağlıkta şiddet yer alıyor. Özellikle kadın hekimler sağlıkta şiddetin en önemli mağdur kitlesini oluşturuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın hekimlerin yaşadığı şiddeti konuşmak bile utanç veriyor. Kadın ya da erkek hiçbir hekim şiddet mağduru olmamalıdır. Biz hekimler; ağır çalışma koşullarını, güvensiz ortamları, şiddete karşı alınmayan önlemleri ve bu yüzden görevi başında katledilenleri unutturmayacağız. Bu amaçla acil tedbirlerin alınmasını ve yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

“DEĞİL BİR ÖNLÜK, ÇORAP PARASI DEĞİL”

Hekimlerin yoğun ve uzun süreli çalışmaları, özellikle nöbet ve fazla çalışmaları adil bir şekilde ücretlendirilmelidir. Nöbet ücretlerinin, çalışma saatlerinin uzunluğu ve niteliği göz önünde bulundurularak belirlenmesini ve bu doğrultuda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Hekimlere verilen saatlik 100 TL nöbet ücreti, hangi akla, hakka ve vicdana uygundur?

Biliyor musunuz? Bir hekime verilen giyim yardımı sadece 70 TL'dir. Değil bir beyaz önlük, bir çift çorap parası değil. Bize bu ödemeyi reva görenlere; “Alın bu bir çift çorap da sizlerin olsun! “diyoruz. Hekimlerin aldıkları ücretlerin adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesi bizler için önemlidir. Bölük pörçük, emekliliğe yansımayan ve her ay değişen, maaş yerine ödül diye tabir edilen ücretlendirmeleri, aynı işi yapan hekimler arasındaki ücret uçurumlarını ve havuç sopa sistemini kabul etmiyoruz. Kurulduğumuz ünden beri, Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş isteğimizi tekrarlıyoruz.

“MİLLETVEKİLLERİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Hekimlerin çalışma koşulları, iş güvencesi ve özlük hakları, sağlık sistemimizin temel taşlarındandır. Bu hakların korunması ve iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ancak geçtiğimiz günlerde Meclisten geçen kanundaki, ceza sopası niteliğindeki cezaları, sözleşme feshi tehditlerini ve ücret kesintilerini kabul etmiyoruz. Bu kanunun iptali için; AYM'ye başvurma hakkı olan milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Hekimlerin adil bir şekilde çalışma ortamına ve koşullarına sahip olması, kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlayacaktır. Unutmayın hekimlik; torba yasalar içine iliştirilen maddelerle esaret altına alınamayacak bir meslektir.

“BEYAZ REFORM’A İHTİYAÇ OLDUĞU AÇIKTIR”

Sağlık sisteminin hak ettiği konuma ulaşması için samimi bir ‘Beyaz Reform’a ihtiyaç olduğu açıktır. Beyaz reforma ulaşacağımız günlerin geleceğine olan inancımızla bugün Sağlık Bakanlığı önünden siyah balonlarımızı havaya bırakıyoruz. Sağlık sistemi üzerindeki kara bulutların bu balonlar gibi gökyüzünde kaybolmasını diliyoruz.”

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi