İkinci el otomobil satışına ‘6 ay ve 6 bin kilometre şartı’ getirildi. Buna göre; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacak.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticaret Bakanlığı, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde kısıtlama uygulanmayacak.

TİCARET BAKANLIĞI: KAMYON, OTOBÜS, KAMYONET VB. TAŞIT TÜRLERİ BU KISITLAMA KAPSAMINDA YER ALMAMAKTADIR

Ticaret Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli 6 ay ve 6 bin kilometre şartına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlerin artırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“GETİRİLEN PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASI 1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR: İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması, 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları, 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecektir.

DÜZENLEME İLE YALNIZCA OTOMOBİL VE ARAZİ TAŞITLARININ PAZARLANMASI VE SATIŞI KISITLANACAKTIR: Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan 3’ten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir. Yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışı da bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır.

DENETİMLER ARTIRILACAK: Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlığımızca satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimleri artırılacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal işleme alınacaktır. Düzenleme ile hâlihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu yönetmelik hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçici bir süre yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir."