İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde kıyı alanlarının Anayasa ve kanunlar gereğince kamu yararı gözetilerek herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açık olduğunu ifade eden Ergün, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etti.

Kıyı alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Ergun, İYİ Parti olarak Türkiye'nin doğal zenginliklerinin ranta ve talana kurban edilmemesi için hem hukuki hem de siyasi olarak mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bakanlık, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut düzenlemeye ek birtakım istisnalar getirmiş, kıyı alanlarının özel mülkiyete geçirilmesinin ve bu alanlarda yapılaşmanın önü açmıştı.