Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yılı sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; mart ayı sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Vadesine bakıldığında ise mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yılı sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140,8 milyar ABD dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 57,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,0 oranında artarak 60,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Mart ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,6’sı ABD doları, yüzde 27,3’ü euro, yüzde 12,4’ü TL ve yüzde 14,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 2,3 oranında artarak 62,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,1 oranında artarak 77,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mart sonu itibarıyla 428 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 169 milyon ABD doları oldu.

Şubat ayında 192 milyar dolara ulaşarak rekor kıran kısa vadeli dış borç stoku, 10 ayda 27 milyar dolar artış kaydetmişti.