AYŞE YILMAZ | AYDIN HABERLERİ

 Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yükselen, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın taş ocağı her geçen gün daha da büyüyor. Latmos’un yanı başında yer alan ve kapladıkları alan gittikçe artan ocaklar bölgenin tarihine, kültürüne,  jeolojik yapısına ve canlı yaşamına geri dönülmez zararlar veriyor.

8 bin 500 yıllık kaya resimlerinin bulunduğu dünyadaki ender jeolojik yapılardan birisine sahip Latmos’un eteklerindeki taş ocaklarına bir yenisi daha yolda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aydın’ın Söke ilçesi Çavdar Mahallesi sınırlarındaki 19 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı.

153 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE
Resmi Gazete’de yer alan ilan göre 153 bin 186 metrekare büyüklüğündeki alanda linyit ocağı açılması planlanıyor. Bölgede Koçarlı Linyit Kömür İşletmeleri’ne ait bir ocak bulunuyor. Kararla birlikte ocak alanı genişleyecek. Kamulaştırılacak parseller kayıtlarda tarım arazisi olarak kayıtlı iken parsellerin etrafında ormanlık bölgeler bulunuyor.

WhatsApp Image 2023-08-18 at 15.01.38
İlan şu şekilde:

Aydın İli sınırları içerisinde bulunan S:5261 numaralı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

LATMOS (BEŞPARMAK) DAĞLARI HAKKINDA
Ocak sahası Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yükselen, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nda yer alıyor.

Arkeolojik olarak çok önemli olan dağ, Neolitik dönemden Osmanlılara kadar izler taşır. Yakın zamandaki önemli prehistorik keşiflerden olan kaya resimleri M.Ö 6.000-5.000 yıllarına tarihlenmektedir. Tespit edilen 170 resimde av ve hayvanlar yerine, çoğunlukla insan çizilmiştir. İnsanlar tek tek değil, aileyi anımsatacak şekilde çizilmiştir. Bu kaya resimleri resim dili ve konusu açısından dünya kaya resimleri arasında önemli bir yere sahiptir.

WhatsApp Image 2023-08-18 at 15.01.39

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 18.10.2012 tarih ve 1029 Sayılı Kararı ile toplam 9 adet kaya resmi ve kutsal alandan oluşan korunması gerekli kültür varlığını, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil ederek, çevreleri 5 ayrı alansal bölgeye ayrılarak I. Derece Arkeolojik Sit ilan etti.

Söke İlçesine bağlı Karakaya Köyü bölgesinde; Göktepe Kutsal Alanı ve Kaya Resmi, Karadere Kutsal Alanı ve Prehistorik kaya resimleri, Kavalan, Kovanalan ve Bozalan prehistorik kaya resimleri tescil edilerek, 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edilerek koruma altına alındı.

Ekran görüntüsü 2023-08-18 150957

ÇEVRE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ