Basın açıklaması sırasında konuşan İSMMMO Başkanı Erol Demirel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na seslenerek, “Yazılı ve sözlü başvurularımızı dikkate almanız için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli!” diye sordu. Demirel, mali müşavirlerin sırtındaki yükün dayanılmaz bir boyuta ulaştığını, dünyada haftalık çalışma gününün 4 güne indirilmesi tartışılırken, mali müşavirlerin adeta 7/24 çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Görünürde mükellef veya işverenlerden istenilen, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin hemen her verinin mali müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmesini eleştiren Demirel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu durum meslek mensuplarının çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine neden olurken, bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması, yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini katbekat artırmaktadır. Meslektaşlarımız, rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri hazırlayamaz hale gelmiştir.”

"BU ORTAMDA ENFLASYON MUHASEBESİ MÜMKÜN DEĞİL"

55 bin, ülke genelinde ise 130 bin mali müşavir için zorlu bir ay yaşandığının da altını çizen Demirel, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi takviminde sadece Nisan ayında toplam 56 beyan ve bildirimin verileceğine vurgu yaptı. Demirel, “Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan, genel tebliği ile sirküleri henüz 2.5 ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerini de aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmayı adil ve uygulanabilir bulmuyoruz. Üstelik Nisan ayında, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, idari ve hafta sonu tatilleriyle birlikte sadece 18 çalışma günü bulunuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine olanak yoktur. Mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması sebebiyle, kurumlar vergi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Demirel, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na, 2024 yılının geçiş dönemi olması, ikincil mevzuatın geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle, bu yıl geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmaması için yaptığımız müracaatımıza olumlu yanıt verilmesini istiyoruz. Aynı şekilde Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle, 2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nin ve Elektronik Defter Beratlarının yüklenmelerinin zamanında yapılması mümkün değildir. Geçici vergi beyan süresi mutlaka uzatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERİN BU ÇIĞLIĞI DUYMASI GEREKİYOR"

Meslek camiasında bir infial yaşandığını belirten Demirel, mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiğini, beden ve ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini, adil olmayan ücret tarifesinin eşitsizlik yaratarak, insanca yaşam hakkına engel bir ortam yarattığını, dolayısıyla yetkililerin bu çığlığı duymaları gerektiğini söyledi. Demirel, sözlerini "Artık günlük işlerimizi bile yapamaz hale geldik ve bıçak kemiğe dayandı. Sesimize kulak verin, taleplerimizi bir an önce hayata geçirin.” çağrısıyla tamamladı.

MALİ MÜŞAVİRLERİN SİSTEMİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TALEPLERİ:

Başkan Demirel, ‘her ay beyan sürelerinin uzatılması’ gibi günü kurtaracak kararlar yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettikleri öneri ve taleplerini altı madde ile özetledi:

1. Elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan veriler, etkin bir şekilde sınıflandırılmalı

2. Aynı verileri içeren tekrarlı beyan ve bildirim yükleri hafifletilmeli

3. Vergi beyan dönem ve süreleri, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmeli

4. TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu benzeri tüm kamu kurumlarla veri paylaşılmalı

5. Beyan ve bildirimler sadeleştirilmeli, bilgi sistemleri alt yapıları modernize edilmeli.

DİĞER MESLEKİ TALEPLER:

1. Belirli kıdemin üzerindeki meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmeli

2. Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi mali müşavirlere de arabuluculuk hakkı verilmeli

3. Mali müşavirlik ve denetim hizmetlerindeki KDV oranı indirilmeli

AK Partili Ökten'den otoban krizi açıklaması; "Teknik bir aksaklık yok" AK Partili Ökten'den otoban krizi açıklaması; "Teknik bir aksaklık yok"

4. Bütün beyannamelerin mali müşavirler tarafından imzalanması zorunlu tutulmalı

5. Stajyerlerin istihdamına destek sağlanmalı, sigorta prim yükü azaltılmalı

6. Meslek mensupları KOSGEB destek programlarından ve kredilerinden yararlanabilmeli